På Måndagskvällen  den 12/11 hölls i Lysekil ett protestmöte mot USA:s bombningar i Afghanistan. Mötet var utlyst på initiativ av några elever på Gullmarsgymnasiet. Tre ungdomar höll också tal Moa Cortobius Fredriksson, Fred Berglind och Kim Stjerna. Trots den kyliga och mörka höstkvällen samlades uppåt 60 personer företrädesvis ungdomar på Kungstorget. Det gick inte att ta miste på det engagemang mot kriget som ungdomarna utstrålade. Naturligtvis deltog KPML(r) i denna manifestation.
 

Här följer Maria Ahlströms tal på protestmötet i Lysekil mot terrorbombningarna över Afghanistan.

Det finns ingen princip och inget mål så heligt, att det ger någon rätten, att nånsin börja att i dess namn , medvetet och urskiljningslöst , döda oskyldiga människor.
Så skrev Carl Bildt i GP den 15 september, tre dagar efter de ofattbara terroristangreppen i USA.
Detta yttrande ställer vi villkorslöst upp på, men skillnaden mellan oss och Bildt är att vi anser att yttrandet även gäller för USA.

USA kan , än så länge , ta sig rätten att medvetet och urskiljningslöst döda oskyldiga människor, i egenskap av världens numera enda supermakt.
Det behövs inga bevis eller tillåtelser från FN när USA drar ut på korståg. Vad som gör situationen än mer vidrig är att kriget riktar sig mot ett av världens fattigaste folk, och bedrivs med bl.a. svenska  luftvärnkanoner och landminor och splitterbomber vilka förbjudits av en överväldigande majoritet av FNs medlemsländer..
Men redan innan bombningarna, började kriget mot Afghanistans folk. USA gav efter terrordåden Pakistan order att stänga gränsen till Afghanistan så att inga hjälpsändningar, vilka är helt livsavgörande för miljontals innevånare, kunde komma in i landet.
Under de senaste veckorna har man dag och natt bombat ett land som FN för ett halvår sedan förklarade som världens största humanitära katastrof.
Vad är det då man bombar?
Sedan 20 år har det försiggått krig i Afghanistan . Den infrastruktur man säger sig ha slagit ut, var redan innan bombningarna obefintlig. Man har dock lyckats träffa några upprättstående byggnader, bl.a. matförråd och sjukhus. Redan för två veckor sedan utbrast förtvivlade amerikanska generaler : Nu bombar vi till och med uthusen för att ha något mål.
Och trots att det knappt finns mer att slå sönder började USA för några dagar sedan att ösa ner sju tons jättebomber över ett redan totalt ödelagt land.
Den amerikanske generalen Pace utbrast förtjust: Det blir en jädra smäll och avsikten är att döda folk.

Kan detta kallas självförsvar? Afghanistans utfattiga folk har förvisso inte anfallit USA.
Det är fortfarande inte bevisat vem som utförde terrordåden i USA, och även om så varit fallet har USA inte rätt att gå till anfall mot Afghanistan.  Terrorister är förbrytare och det är en polisiär uppgift att gripa dem och ställa dem inför rätta.
FN har inte givit USA tillåtelse att anfalla Afghanistan, FN har givit USA rätt till proportionellt självförsvar och formerna för detta skall bestämmas av FNs säkerhetsråd.
Svenska internationellt respekterade FN-rävar som Maj Britt Theorin och Sverker Åhström hävdar denna internationellt erkända princip, men Göran Persson och Anna Lind fortsätter likvideringen av den svenska en gång neutrala och humanitära utrikespolitiken och följer som Bill och Bull Bush och EU i hälarna.  Med motiveringen att de Citat "utgår ifrån att USA följer FN-stadgan och folkrättens principer ger de bombningarna sitt reservationslösa stöd ",och än värre lovar EU att citat "Sverige är berett att engagera sig i USAs legitima motattack"!
I vems namn talar Göran Persson?
Trots att en majoritet av Sveriges befolkning inte stödjer USAs bombningar, säger Göran Persson på socialdemokraternas kongress att : Sveriges röst i världen skulle försvagas om kongressen inte följde Perssons bomblinje.
Sveriges röst i världen har väl om nått försvagats om vi har  en stadsminister som inte företräder majoriteten av svenska folkets mening, och är det någon som har försvagat Sveriges en gång starka och solidariska röst i den fattiga och förtryckta världen är det förvisso Göran Persson med sin fullständiga undfallenhet mot USA när det gällt såväl balkankriget, Israel som Afghanistan.

Om de egna amerikanska generalerna säger att det inte finns något kvar att bomba sönder, vad är det då USA är ute efter? Jo detsamma som imperialister alltid varit ute efter: Kontroll av råvarutillgångar. Redan när Sovjet lämnade Afghanistan hade amerikanska oljebolag förhandlingar med talibanerna, vilka USA då stödde . Man diskuterade att dra pipelines från Turkmenistan och Afghanistan till Pakistan och Indien. Men när talibanerna kom till makten gjorde de inte som USA tänkt sig.
Även I de f.d. Sovjetiska republikerna norr om Afghanistan har amerikanska , brittiska och franska oljebolag under de senaste åren skaffat sig samarbetspartners för att utvinna de enorma olje- och gastillgångar som finns där. Västliga finansiella konsortier utmanar allt öppnare det ryska inflytandet i området, och eftersom både Ryssland och Kina kommer att bli alltmer beroende av gas och olja är det ytterst livsviktigt att ha kontroll över denna råvarustinna region. USA vill  naturligtvis styra oljeströmmen bort från Rysslands kontroll och den billigaste vägen är att dra pipelines genom Afghanistan, vilket man sedan länge alltså hoppats på.  Men då får man först, sin vana trogen, tillsätta en ny regering.
Pakistans förre utrikesminister Naik hävdade i september för BBC och The Guardian att USA planerade ett anfall på Afghanistan redan i somras.  Det krig vi ser i dag är ett mycket större politiskt och ekonomiskt spel än en jakt på en grupp terrorister.

Vad man än tror om USAs motiv  är de inte motiv som kan accepteras varken moraliskt eller folkrättsligt.
FNs flyktingkommissariat kräver omedelbart bombstopp.
Anhöriga till folk som drabbades av terroristdåden i USA kräver ett omedelbart slut på kriget, och detsamma gör miljontals demonstranter över hela världen.
För som Bildt sa: Det finns ingen princip och inget mål så heligt att det ger någon rätten att nånsin börja, att i dess namn , medvetet och urskiljningslöst , döda oskyldiga människor.
Terrorism kan inte bekämpas statsterrorism! En rättvis världsordning är boten mot desperata terrorister.

USA har för fyra miljoner köpt sig en annonskampanj med mottot
Help Pentagon look good while bombing Afghanistan  Hjälp Pentagon att se just ut medan de bombar Afghanistan.
Man kan undra vad en annonskampanj för att återupprätta Göran Perssons och Anna Linds anseende skulle kosta.

- Stoppa USAs krig!

-Inget svenskt stöd till USAs krig!

-USA ut ur Afganistan!
 

Tillbaka till KPML(r)