NADJA LUNDBERGS TAL I KAMPANJEN MOT OTRYGGHET  18/4 2015 i Lysekil

Jag heter Nadja Lundberg och kommer från RKU, revolutionär kommunistisk ungdom. Det är vi tillsammans med kommunistiska partiet som håller ett torgmöte här i dag.

Arbetslösheten slår hårt mot oss ungdomar. Hur det ser ut beror på hur man räknar. Enligt SEB är det idag omkring 100 000 ungdomar i Sverige som varken arbetar eller studerar.

Räknar man i stockholm är ungefär var femte ung arbetslös.
Räknar man bort de osäkra anställningarna är kring var 4e arbetslös.
Räknar man i arbetarförorterna är nästan VARANNAN ung arbetslös.

Den höga arbetslösheten är ingen slump. När arbetslösheten ökar minskar de anställdas makt på arbetsmarknaden och kapitalet kan gå till offensiv mot rättigheter och social trygghet.

Många av oss unga gör våra första år på arbetsmarknaden på vikariat eller via bemanningsföretag. Detta kan man tro är positivt, vi får en väg in på arbetsmarknaden och kan konkurrera om jobben.
Men företagen anställer inte via bemanningsföretag för att vara snälla mot oss unga. De gör det för att det skapar en flexibel personal som kan anpassas efter produktionstakten. Om företaget får mindre ordrar är det bara att säga upp de bemanningsanställda och anställa dem igen när och om produktionen ökar.

Bemanningsföretag leder till att anställningstryggheten urholkas. Arbetskamrater på samma arbetsplats delas upp i ett a- och ett b-lag som spelas ut mot varandra. Bland de bemanningsanställda är det bara var fjärde som är med i facket.
Detta är inte en olycklig slump utan något som arbetsgivarna aktivt strävar efter. De har självklart nytta av en organisatoriskt svag och socialt utsatt arbetarklass. För vem vågar kämpa och ställa krav när det är försörjningen som står på spel?

Samtidigt som arbetslösheten i Sverige ökat. SÅ har också tempot för dom som arbetar. En intressant sak är att övertiden också ökar!
Enligt Seko skulle övertiden i landet sammanlagt bli över hundra tusen nya jobb.

En annan sak som snor jobben är FAS 3, eller slutstationen på jobbgarantin.
För den arbetslöse innebär FAS 3 att man måste arbeta upp till 40 timmar i veckan, med i värsta fall ingen ersättning från företaget.
För företagen innebär FAS 3 en inkomst på femtusen kr i månaden! Det är så absurt att jag säger det igen.
Företagen får femtusen skattepengar i månaden, för en gratisarbetande FAS3are!

Helt klart är att politikerna i riksdagen inte vill lösa arbetslösheten, av rent ideologiska skäl. Tvärtom vill dom använda arbetslösheten till att sänka lönerna för oss, så att storföretagen går med mer vinst
Vi i Revolutionär kommunistisk ungdom kräver 6 timmars arbetsdag!
Alternativen för oss unga är ofta ofrivilliga deltidsanställningar. En förkortning av arbetsdagen skulle därför i praktiken ge oss heltid och höjd lön.
Sextimmarsdagen är en klassfråga eftersom vi kräver en större del av kapitalets vinster och aktieutdelningar. För i och med lönedumpningen och det höjda tempot gör företagen betydligt större vinster idag.

Vi kräver alltså en del av pengarna tillbaka, i form av mer fritid, och bättre hälsa för alla arbetare!
Kortare arbetstid är också ett jämställdhetskrav eftersom vi kvinnor fortfarande dubbelarbetar i större utsträckning än män och oftare har osäkra deltidsanställningar.

Revolutionär kommunistisk ungdom kräver:

Dela på jobben, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!

Stärk arbetsrätten, förbjud otrygga anställningsformer!

Lika villkor för likvärdigt arbete!

Tillbaka till startsidan