Det är den israeliska ockupationsmakten som begår förbrytelserna.

Konflikten i Mellanöstern är inte så enkel som Stig Berlin försöker få det att framstå skriver en ungmoderat om våra tidigare uppmaningar till bojkott och fördömmande av Israel.
Här följer svaret
Du påstår i ett svar på mina och KPML(r):s krav på total bojkott av Israel att  konflikten inte är så enkel. Jag vill nog påstå tvärtom.
I skuldfrågan är den mycket enkel.
Som jag skrev i förra insändaren så finns det inte två likvärdiga parter i denna konflik. Det finns en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. En part som kräver total underkastelse och en som kämpar för sin frihet.
Palestinierna kan inte anfalla de israeliska ledarna med Apachehelikoptrar, inte avfyra USA-tillverkade raketer och missiler rakt in i deras arbetskontor, deras hem och sen massakrera dem. Inte heller har de USA-skänkta attackplan, vars missiler och robotar spränger hela kvarter i bitar.
Palestinierna har inga stridsvagnar att skjuta de israeliska polis- och militärförläggningarna sönder och samman med. Palestinierna saknar bulldozers och grävmaskiner som de kan krossa och mangla sönder de judiska ockupanternas bosättningar med. Bara komma rullande mot en bosättning med dem, ge människorna tio minuter på sig att packa sig i väg därifrån, innan dynamiten tänds på, och bulldozers gör resten av jobbet.
Palestinierna har inte några flygplan, några tanks, några kanoner. Därför kan de bara föra sin befrielsekamp med de "barbariska" metoderna. Med stenar och brinnande bildäck. Eller de desperata självmordsattacker som unga män och kvinnor utför. Det är naturligtvis fruktansvärt när civila israeler kommer till skada men det är helt och hållet den Israeliska ockupationsmakten som bär ansvaret.
Det är Israel som ockupationsmakt som svarar för ett oförsvarbart våld varje dag, varje timme, varje minut, år ut och år in!
Det handlar inte enbart om dödssiffrorna, hur fruktansvärda de naturligtvis är. Det handlar om den dagliga förföljelsen, de dagliga förolämpningarna och trakasserierna, den dagliga förödmjukelsen, den dagliga skändningen av ett folk och dess land.
Alla krav måste riktas mot Israel och mot dem som håller Israel om ryggen. Den israeliska våldspolitiken måste få ett stopp och bara en mäktig internationell opinion kan stoppa den.
Hindrum menar att en bojkott inte hjälper. Själv är jag övertygad om att en bojkott biter, det visar exemplet Sydafrika under apartheid. Inte i första hand av ekonomiska skäl, utan av politiska. Minskade exportinkomster kan Israel kompensera genom ännu större bidrag från uppdragsgivaren USA, men inga dollar i världen kan köpa Sharon fri från den internationella opinionens avsky och isolering. Det är detta en bojkott handlar om. Israel måste uteslutas ur den internationella gemenskapen tills dess att Israel accepterar och fullt ut respekterar det palestinska folkets rättigheter.
Ingen skulle komma på tanken att beskylla de norska motståndsmännen under andra världskriget för terrorism när de saboterade för den tyska ockupationsmakten.
Samma är det här. Det är den israeliska ockupationsmakten som begår förbrytelserna, som använder terrorismen som metod. Inte det ockuperade folket. Ett förtryckt och ockuperat folks befrielsekamp kan aldrig vara terrorism. Folkrätten är på den underkuvades sida - inte på förtryckarens. Så enkelt är det.

Stig Berlin KPML(r) Lysekil

Tillbaka till KPML(r)