Nedan ger Kommunistiska Partiets sitt yttrande över planförslaget för Norra hamnstranden 23/5 -10

”Smaklöst beställningsjobb”
 
Vi i Kommunistiska Partiet är motståndare till ett, vad vi uppfattar smaklöst beställningsjobb från ”entreprenören” för en totalexploatering av strandnära mark i Norra hamnen.
I det dåligt underbyggda förslaget hävdar kommunledning och ”exploatör” att det är projekt som detta Lysekil behöver för att växa.
Vi håller inte med om det. Det är inte fler hotell och boende för ”kapitalstarka” sommargäster som Lysekil behöver. Det är istället fler åretruntarbete och billiga hyresrätter så ungdomar har råd att bo kvar i kommunen.
Det ligger fortfarande en del arbetsplatser inom området och vi befarar att det blir som i den tidigare exploateringen av den centrala industrimarken, att många arbetstillfällen försvinner i flyttlasset. Arbetsplatser i detta område är en viktig del för att Lysekil skall överleva.
 
Vi vänder oss mot hela upplägget men anser att det är extra provocerande när man föreslår att den gamla genuina hamnen skall fyllas igen för att skapa ytterligare ett område för säsongsbetonat överklassboende.
Att sälja ut norra hamnen och påla upp kommunens vattenområde är ju inget annat en provokation. Vad är man ute efter?
 
Men vår främsta kritik, inte bara mot detta planförslag, utan hela Bansvik/Norra Hamnens byggprojekt är att det i dessa vidlyftiga planer, inte ens finns en antydan till krav på någon form av boendeplikt.
Att på kommunens bästa obebyggda centrala mark bygga svindyra sommarvistelser för kapitalstarka grupper som inte betalar en krona i kommunalskatt är ekonomiskt ödelägg för kommunen.
Kommunen står för kringkostnaderna, och ”exploatören” håvar in pengarna.
 
Ett annat bärande skäl för att inte anta exploatering och planförslag i Gamlestan är att kommunens skattefinansierade kringkostnader för just dessa områden inte på något sätt står i proportion till vad man satsar eller är beredd att satsa i andra kommundelar.
 
Förslaget innebär också att 100 båtplatser för ortsbor försvinner vilket ännu tydligare bekräftar att planförslaget är ett ensidigt gynnande av ”entreprenören” på Lysekilsbornas bekostnad.
 
Vi avstyrker förslaget.
Kommunistiska Partiet  / Yngve Berlin


Tillbaka till startsidan