Kommunistiska Partiets yttrande över planförslag SÖDRA HAMNEN 1:114 M.FL.
 
Vi finner det anmärkningsvärt att markägoförhållanden skiftar under pågående planprocess.
Försäljningen av strandnära mark till industritomtpris är inte bara en dålig affär rent ekonomiskt det minskar kommunens inflytande på kommande förändringar.
 
Ett sådant förfaringssätt minskar trovärdigheten för planarbetet som helhet.
Vi befarar att ytterligare ”gränser” kommer att tänjas med en sådant ekonomiskt och strategiskt lättsinne.
Vi är allvarligt oroade för att möjligheten att bedriva handelshamnsverksamhet beskärs och att möjligheten att utveckla järnvägen minskar om ytterligare gränser tänjs.
Både sjöfart och järnväg är en viktig del av infrastrukturen sett ur miljösynpunkt och i ett större perspektiv.
 
Vi måste ha kvar hamnen, järnvägen och kommunen skall äga strandnära mark.
 
Kommunistiska Partiet.
 
Yngve Berlin 25/5-10

Tillbaka till startsidan