I ett osakligt angrepp på KPML(r) så påstår en anonymt rasande Stig att vi förhärligar våld och och stödde Pol Pot  i Kambodja. Detta får här ett sakligt svar. Publicerad 10/3-03. Den 29/3 fortsätter den anonyme med sitt påstående att vi förhärligar våld. Utan att visa upp bevis för detta.  Men anmärkningsvärt är ändå hans försvaret för Israels våld. Vi publicerar inte hans osakligheter här utan nöjer oss med svaren som talar för sej själv.

Osakligt angrepp på KPML(r) får svar på tal
I en insändare i LP 3/3 förfasar sig "en rasande Stig" över KPML(r).
Man fascineras över hur man kan få ihop så många osakligheter på så få rader.
Var i LP han har sett oss förhärliga våld vet jag inte, säkert inte han själv heller eftersom vi aldrig gjort det.
Det är intressant att han skriver om palestinskt våld samma dag som vi får rapporter om att ytterligare åtta personer, bland dem två palestinska småpojkar dödades på palestinskt område under helgen.
Under det palestinska upproret mot den israeliska ockupationen av palestinska områden har hittills 2 254 palestinier och 695 israeler dött i olika våldsamheter. Detta talar väl sitt tydliga språk om vem som står för övervåldet. Att sedan unga människor i sin desperation över förtrycket offrar sitt eget och andras liv i desperata självmordsattacker är naturligtvis fruktansvärt, men ansvaret ligger självklart på den Israeliska ockupationsmakten.
När han sedan skriver om Pol Pot är han lika dåligt insatt i vår åsikt.
Faktum är att undertecknad redan den 20 Dec.1979 !  talade på en demonstration mot Pol Pots skräckvälde. Då var vi tämligen ensamma om att kräva att Sverige skulle erkänna Heng Samrin regimen som då befriat landet med hjälp av Vietnam. Ändå fick Pol Pot representera Kambodja i FN. Med hjälp av USA fördes en massiv attack mot Vietnam och befriarna i Kambodja.
Var fanns den rasande Stig då. När vi stod på torget i Lysekil som enda parti och fördömde massmördaren Pol Pot som tog livet av tre miljoner landsmän (inte heller där har du fakta). Kom inte och försök blanda ihop oss med Pol Pot. Vi har rena händer. Men har du det. Vad sa du i frågan då och vad säger du om övervåldet i världen idag.
Är du lika anonym där som i LPs insändarspalt.
Vi ställer naturligtvis alltid upp och diskuterar vår politik.
Men försök vara lite saklig i nästa inlägg.

Stig Berlin KPML(r) Lysekil
Rasande men inte anonym.
 
 

Svar på ett ytterligare inlägg följer nedan publ. i LP 3/4

KPML(r) har aldrig förhärligat våld.
Nu fick vi bevittna ännu ett osakligt påhopp på KPML(r) från en anonym stig.
Egentligen lönar det sig väl inte att gå i svaromål mot en anonym och oseriös påhoppare. Men eftersom folk som läser smörjan kan förledas att tro att det innehåller fakta är det ändå värt att bringa klarhet i frågan.
KPML(r) har aldrig förhärligat våld. Aldrig. Det är av den anledningen som vi demonstrerar vårt stöd för det palestinska folket.
I ett flygblad från i höstas skriver Solidaritetsgruppen för Palestina som vi aktivt deltar i följande:
"Misären för befolkningen på Västbanken och i Gaza har gjort att livet blivit alltmer omöjligt att leva, vilket kommer till uttryck i form av självmordsbombare. Människor som faktiskt väljer döden framför det fortsatta livet i ett ockuperat Palestina.  Vi tar avstånd från de självmordsbombare som handlar på eget bevåg, vars handlingar skördar många civila offer. Dessa desperata människor skulle dock aldrig ha handlat på det sätt dom gör om det inte vore för den Israeliska ockupationen.
Det finns inte två likvärdiga parter i denna konflikt - det finns en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. En part som kräver total underkastelse och en som kämpar för sin frihet. Det är den Israeliska ockupationsmakten som begår förbrytelserna, som använder terrorismen som metod. Inte det ockuperade folket. Ett förtryckt och ockuperat folks befrielsekamp kan aldrig vara terrorism. Folkrätten är på den underkuvades sida - inte på förtryckarens."
Detta är vår åsikt om det som händer i det ockuperade Palestina. Läget har sedan dess blivit än värre. Att någon kan försvara ockupationsstaten Israels mördande av barn som skett i stor omfattning de senaste veckorna är så anmärkningsvärt att man förstår varför man måste gömma sig bakom anonymitet. Israel nöjer sig inte heller med att mörda Palestinier. För två veckor sedan mördades en ung amerikanska när hon tillsammans med andra internationella fredsaktivister försökte hindra att ett palestinskt hus blev rivet. Israelisk militär körde kallblodigt över henne. Apropå att du anser att Israel bara ger svar på tal.
Vi ser som sagt inte våld som något bra. Det är därför vi alltid engagerat oss mot USA:s imperialistiska strävan. Nu drabbas det Irakiska folket.
Innan offrades tusentals människor i militärkuppen i Chile för USA:s intressen. Innan dess dödades miljoner Vietnameser med splitterbomber och napalm från de Amerikanska bombplanen. Mot detta har vi alltid protesterat och försökt bilda opinion. Vilka andra partier i Lysekil kan visa upp en sådan bredd i internationellt engagemang som KPML(r). Mot krig, förtryck och rasism. För fred och solidaritet. Att vi skulle vara överens om Pol-Pot är jag tveksam till. Att du använde det exemplet tror jag beror på att du i din okunnighet trodde att det hade något med kommunism att göra.
Men frågan kvarstår vad du själv gjort i solidaritet med förtryckta folk (som kambodjanerna). Om det enda du gjort är att tvätta händerna ofta så är jag inte så imponerad.
Vad gäller frågan om Viborg tycker jag att du skall prata med de partier som har och har haft regeringsmakten. Mig veterligen är inte detta någon fråga som något parti drivit.
Frågan om vad som hände under andra världskriget är en stor fråga som inte låter sig förklaras med några fraser här. Vi har för övrigt diskuterat det förr i dessa spalter. Jag vill bara påpeka att Sovjets heroiska insats var avgörande för kampen mot nazismen.
Vi diskuterar gärna vidare om detta om du är ärligt intresserad av att veta vad vi anser. Men var står du politiskt själv. Det är alltid intressant att diskutera vad som hände för 50-100 år sedan. Men då måste man ha hela bilden klar för sig.  Men just nu är det faktiskt viktigast att ta ställning mot terrorvälde som drabbar fattiga och förtryckta människor idag. Just nu i denna stund skjuts antagligen civila människor ned av Amerikanska eller Israeliska kulor.
Det finns faktiskt människor i Sverige idag som försvarar dessa övergrepp.
Vill du agera mot övervåldet idag är du välkommen att deltaga i krigsprotesterna detta gäller för övrigt alla fredsälskande människor.
Stig Berlin KPML(r) Lysekil
Rasande men inte anonym.

Tillbaka till KPML(r)