Kommunistiska Partiet anser att en minskning av fullmäktige från 41 till 31 ledamöten otvivelaktigt kommer att innebär en sämre ”representation av folkviljan i allmänna val”.                                                                                                  

Remissvar på utredningsgruppens förslag om förändrad politisk organisation.

En utredningsgrupp för översyn av den politiska organisationen i Lysekil, bestående av alliansen + (s) vill minska antalet kommunfullmäktige ledamöten inför 2014 års val.   Centerpartiet till 35.   M, Fp och (s) till 31, med motiveringen att denna minskning ”ger en bra representation av folkviljan i allmänna val och samtidigt ger en effektivare organisation med mindre administration samt sparar kostnader för kommunen”.

Vi i Kommunistiska Partiet anser att en minskning av fullmäktige från 41 till 31 ledamöten otvivelaktigt kommer att innebär en sämre ”representation av folkviljan i allmänna val”.                                                                                                  
Vi är övertygade om att förslaget att minska antalet fullmäktige ledamöten, kommer att följas av liknande förslag vad gäller nämnder och styrelser i hela den kommunala organisationen. Toppstyrningen ökar och den politiska debatt som borde föregå politiska beslut riskerar att bli ännu mer begränsad.

Vi kan konstatera att avhoppen från politiska uppdrag ökar och utgår från att utredningsgruppens ”ambition” är att anpassa organisationen till de politiska strömhoppen istället för att analysera orsaken till avhoppen.

Problemet är inte antalet folkvalda politiker, administrationen och kostnaderna i samband med detta. (kostnaden, arvode till fullmäktige röstade för övrigt Kommunistiska Partiet emot).   
Problemet är snarare att politikens villkor allt mer formas ovanför de kommunalt folkvalda politikernas huvuden. EU lagstiftning och regerings/riksdagsbeslut underminerar den kommunala ekonomin och försvårar möjligheten för de som engagerat sig för att leva upp till en god och rättvis kommunal service.

Onödigt ”obekväma” beslut tvingas på de folkvalda av nyliberala projekt och avhoppen och oviljan att ta politiska uppdrag är en direkt och logisk följd av detta. Denna ”utveckling” kommer naturligtvis att göra det ännu svårare för folkvalda att verka i enlighet med folkviljan. Vilken normalt funtad människa är villig att låta sig väljas för att ta ”obekväma” beslut för folkets vardag, när dollarmiljonärerna ökar och barnfattigdomen breder ut sig i landet i nyliberalismens anda?

Politiker som har andra visioner än att lägga sig platt för nyliberalism och social nedrustning kommer att få mindre utrymme om det politiska inflytandet minskar.

Vi ställer inte upp på en minskning av antalet fullmäktige ledamöten och föreslår istället ett ökat politiskt inflytande från de folkvalda på bekostnad av utskott och tjänstemanna delegationer.

    Lysekil den 26 augusti 2012         Kommunistiska Partiet   Yngve Berlin.

Tillbaka till startsidan