Skandalen med supande och porrklubbsbesök för medlemmarnas pengar i Metall har mött starka protester från medlemmar i Metall. På senaste repskapsmötet i avd:112 20/10 -04 höll Stig Berlin från Lysekil nedanstående tal. (finns också publicerat i Proletären 43-04)

Längre ned på sidan en artikel från Proletären nr 51-04 om repskapsmötet 15/12-04
 

"Fackföreningen har byråkratiserats till den graden att det blivit ett självändamål, där medlemmen glöms bort."

Tal på repskapsmöte i Metall avd.:112 20/10 -04 av Stig Berlin.

Jag hoppas verkligen att alla kort läggs på bordet nu och att de som missbrukat sitt förtroende inte hålls om ryggen av förbundet.
Nu krävs det också att alla medlemmar får all tillgänglig information.

Men det räcker naturligtvis inte för att få tillbaks förtroendet. Hela fackföreningen måste synas. Nu gäller det att det blir slut på dessa svinerier och att alla lik rensas ut ur garderoberna inom fackföreningen på alla nivåer.

Många ställer i dag frågan om hur sådant här kan hända gång på gång. För det är ju inte första gången som fackpampar är inblandade i sådana här affärer. Säkert inte sista heller.

Många jag talat med pratar också om att lämna facket. På min gamla arbetsplats blev många grundligt svikna av den organisation som skulle agera försvarsadvokat när vi fick sparken.
Men nu börjar tålamodet tryta även för de mest luttrade.

Därför måste det till kraftfulla åtgärder.
Jag tror att medlemsinflytandet, eller snarare bristen på medlemsinflytande, är en nyckel till att detta missbruk växer fram.

Avståndet mellan oss medlemmar och de som sitter i ledningen är alldeles för stort. Ju längre detta avstånd blir desto mindre inflytande får vi medlemmar.
Därför tror jag att dessa storavdelningar är förödande för demokratin.

Sedan vill jag ifrågasätta detta byråkratiserade tjänstemannavälde där anställda ombudsmän har fått för mycket makt och kommit väldigt långt från dem de är satta att företräda. Att fackföreningen har byråkratiserats till den graden att det blivit ett självändamål, där medlemmen glöms bort.
I det här fallet nöjer man sej inte med att ställa sig på företagens sida utan man tar också till sig kapitalisternas livs-stil.

Detta leder ju till en uppgivenhet ute på arbetsplatserna. För vem skall man lita på när de man dyrt betalt, sätter kniven i ryggen på en.
Detta behöver diskuteras ute på arbetsplatserna.

Har vi för mycket ombudsmän och välbetalda funktionärer, med förmåner och befogenheter som vi arbetare aldrig kommer i närheten av. Och hur är dessa tillsatta. Hur har dom tid att göra alla dessa oegentligheten. Varför är dom inte ute och företräder oss medlemmar. Dessa och andra viktiga frågor bör organiserat diskuteras ute bland alla medlemmar.
Det som har hänt i avdelningen är ju förödande för hela den fackliga tanken. Inte bara för att man missbrukat sitt förtroende å det grövsta och burit sej svinigt åt .

Utan också för att vi i dessa dagar behöver mobilisera till motstånd mot den industrislakt som pågår. Inte i samförstånd med dom som hotar arbete och arbetsvilkor.

Nej, det som krävs nu är ju en verklig facklig kamp
Det borde varit huvudfrågan på ett repskapsmöte istället för denna skit.

Sedan vill jag att vi från detta möte kraftfullt brännmärker de sextrakasserier som förekommit.
Man tror ju inte att det är sant, men det verkar det ju tyvärr vara.

Hur skall man kunna driva fackliga frågor om jämlikhet mellan könen om man har en sådan människosyn. Hur kan man överhuvudtaget bli vald till uppdrag i organisationen. Vem har nominerat dessa personer. Är det ingen som har märkt någonting.

Sedan skulle jag vilja vidarebefordra en fråga som flera har bett mig att framföra.

Om de som misskött sig och svikit oss medlemmar, nu får lämna sina uppdrag. Hur är det då med den ekonomiska tryggheten för dessa.

Vi vet ju vad som händer en metallarbetare som sparkas fast man skött sig.

Men vi vet ju också att många skurkar får behålla sina löner och förmåner när de tvingas lämna sina uppdrag.

Jag vill därför ha en fullständig redogörelse över ombudsmännens och de förtroendevaldas  villkor.
Det är många ute på arbetsplatserna som undrar vad de kostar oss.
 

Ett märkligt möte med många frågetecken. Artikel från Proletären nr 51-04 om repskapsmötet 15/12-04.

Förra veckan var jag på ett representantskapsmöte i Metall avdelning 112 i Trollhättan. Ni har nog inte kunnat missa den skandal som de senaste månaderna valsat runt i pressen med sexklubbsbesök, inköp av sexleksaker, dyra spritnotor, oförklarliga hotellövernattningar mm. för medlemmarnas pengar.

Under veckan före mötet kom beskedet att fyra av ombudsmännen hade blivit varslade om avsked, två av dessa gick då ut i media och förklarade sig oskyldiga och orättvist behandlade. Det framkom också att större delen av styrelsen blivit friade av utredningen. Men nu var det ändå dags för en slutpunkt för denna "affär" enligt förbundsledningen. På mötet förra veckan skulle vi få reda på resten av utredningsresultatet. Jag hade väl inga större förhoppningar att vi skulle få riktig klarhet i frågan. Redan på förra mötet i oktober avvisade förbundsledningen mitt krav på att alla uppgifter skulle läggas på bordet.

Det blev ett märkligt möte på många sätt. Den vrede från repskapet som märktes på förra mötet var som bortblåst. Istället hyllades den sparkade ombudsmannen Kjell Hultgren när han berättade sin version av vad som hänt.

Ledningen i sin tur var väldigt svävande i sin redovisning. Man fick intrycket att de bara ville få slut på historien utan vidare debatt. Därför var det ju helt följdenligt att punkten låg sist på dagordningen med ett dukat julbord som spärr för att det i debatten skulle hinnas ställa obehagliga frågeställningar. Det enda positiva med mötet var att det beslutades att skärpa reglerna för representation. Så nu bör det vara slut på vin och spritdrickande på medlemmarnas bekostnad i avdelningen, alltid något.
Men när punkten om internutredningen äntligen kom fick vi som sagt inte reda på mycket mer än det som framkommit i media. Förutom den sparkade ombudsmannen Kjell Hultgren var det även en av de friade ombudsmännen som berättade hur illa hon behandlats under resans gång av förbundsledningen.

En före detta styrelseledamot ansåg att  ledningen bara ville ha syndabockar och att det var slöseri att sparka duktiga ombudsmän. Han krävde också att repskapet skulle uttala sitt stöd för de sparkade ombudsmännen. Men istället för att presentera bevis så slog ledningen bara fast att repskapet inte "ägde frågan" och att den därmed var avslutad. Någon större debatt blev det alltså inte. Men det blev till slut en omröstning om repskapet skulle ge de sparkade ombudsmännen sitt stöd eller inte. Ett tiotal ansåg att så skulle ske, någon motfråga ställdes aldrig så jag fick inte rösta i frågan, även det ett märkligt förfarande. Själv hann jag begära ordet precis innan streck sattes i den korta debatten. Därmed fick jag faktiskt sista ordet. 

Jag gick naturligtvis emot kravet på att ge ombudsmännen stöd, men också emot de som ansåg att man nu kunde sätta punkt i frågan. Oklarheterna och skuldfrågan är ju inte på långt när utredda. De som suttit i avdelningens ledning måste ju på ett mer aktivt sätt bidra till att klarhet skapas.

Samtidigt behövs det, som jag tog upp på förra mötet, göras en översyn på hela facket. Detta är ju inte på något sätt en unik företeelse i avd.112. 

Mer kommer nog att framkomma både i avdelningen och på central nivå när de rättsliga efterspelen kommer. De ratade ombudsmännen har säkert kompisar på central nivå som varit med när det har bjudits och som nu har skäl att vara oroliga. Så det är ju inte att undra på att det fanns röster om att man inte skulle röra i gammal skit, det skulle enligt en talare skada "rörelsen".

Men som jag sa i mitt inlägg, så blir det när man inte håller rent. Rör man i gammal skit så luktar det, så nu är det hög tid för en storstädning. 

Så än är inte sista ordet sagt. Vem som har haft mest att dölja kommer väl fram vad det lider. Men visst är det skamligt att medlemmarna som betalt får reda på det sist.

Stig Berlin Repskapsledamot Metall avd.112.
 

Tillbaka till KPML(r)