Den 25/9 beslutade den ”Nya alliansen” med S, M, Mp, V och Skaftöpartiet  den värsta nedskärningen i Bildningsnämndens historia. Man gjorde det med argumentet att vi måste ”våga ta obekväma beslut” och om vi inte gör det så ”inkompetentförklarar vi nämnden” som en av sossarna sa. Vårt förslag var att skicka tillbaks hela besparingsförslaget till fullmäktige med konsekvensbeskrivningen som grund eftersom besparingarna grovt undergräver Bildningsnämndens arbete med kommunens ungdomar.
Ni kan läsa reservationen här.

Reservation mot Bildningsnämnden besparingsbeslut.

Trots de av tjänstemännen framtagna konsekvensbeskrivningar som visar på katastrofala följder ute i verksamheterna med risk för försämrad arbetsmiljö för barn, elever och personal så väljer majoriteten att godkänna att minska antalet elevassistenter med 1 Milj kr. Att minska elevhälsan med 1 Milj kr. Att införa vikariestopp med 2,5 Milj kr.
Man beslutade också om nedläggning av biblioteksfilialerna i Brastad och Grundsund 400.000 samt neddragningar av flera viktiga tjänster ute i verksamheten.

Musikskolan var den enda verksamhet som skonades och den 1,5 Milj på halvårsbasis föreslog man skulle drabba annan verksamhet.
Majoriteten skyller sitt beslut på att man ”måste ”göra detta eftersom fullmäktige har gett BIN minskade ramar.
Man undrar hur dessa politiker tänker när deras partier några månader tidigare beslutade om rambudgeten i fullmäktige. Fullmäktigemajoriteten beslutade i juni att 2014 års budget skall baseras på 2013 års ram där det saknas 20-30 milj.
Som om detta inte var ödeläggande nog föreslogs och beslutades om ytterligare ”anpassningsbehov/sparbeting” på 9,5 milj. kr. Av dessa hamnade 3 miljoner på BIN.
Fattade man då inte att deras beslut skulle få återverkningar ute i nämnderna?

När nu dessa felaktiga rambeslut är tagna av en överväldigande fullmäktigemajoritet (33 för 3 emot och 2 som avstod.) så anser jag att det enda beslut som nämnden kunde ta var:
 
Att BIN skickar tillbaka hela besparingsförslaget till fullmäktige med konsekvensbeskrivningen som grund eftersom besparingarna grovt undergräver Bildningsnämndens arbete med kommunens ungdomar.
Eftersom mitt förslag föll i omröstningen reserverar jag mig mot Bildningsnämndens beslut avseende budget 2014

Lysekil 2013-09-26

Stig Berlin ledamot i bildningsnämnden Kommunistiska Partiet