Reservation mot KS beslut att utöka antalet kommunalråd till tre och den fördyring detta medför

Som sista punkt på KS mötet den 4 sept -13 som dominerats av kärv ekonomi och budgetdisciplin lägger 5-alliansen ett förslag om ytterligare pengar till kommunalrådstjänster. M och S föreslogs få var sitt 80 procentiga kommunalråd samt Fp-C ”alliansen” ett kommunalråd på 50 %.  

Det får inte svida i skinnet på den som håller i piskan, därför detta något provokativa förslag.  Den underfinansierade budgeten skall drivas igenom, 33 punktsprogrammet (som skall trolla bort 20 -30 milj. ur verksamheten) skall genomföras till varje pris. Då gäller det att smörja den ”inre kretsen”.

Vi har tydligen råd med fler råd, men annars skall vi granska varenda 500-lapp och hemtjänsttimme.

5-alliansen skriver i sitt ”handlingsprogram/avsiktsförklaring” som 4:e och sista punkt att man skall ”verka för ett ökat politikerförtroende”.– Hur tänkte ni där?

I princip är vi överens om att oppositionen måste få möjlighet till löpandet insyn i det politiska skeendet, men enligt vår uppfattning har frågan om vem som är opposition och vem som kan betecknas som oppositionsråd ännu mer fördunklats efter de senaste rockaderna i kommunfullmäktige.

Vi håller absolut inte med Miljöpartiets Inge Löfgren om att det handlar om ”struntsummor”. Men apropå ”summor”, kohandel är väl också prissatt.

Jag reserverar mig mot beslutet att utöka antalet kommunalråd till tre och den fördyring detta medför.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.