Reservation mot beslutet om fler kommunalråd.

Det sägs att goda råd är dyra men frågan är om dyra råd är goda och nödvändiga. Nu har vi enligt nya majoriteten tydligen råd med tre råd i kommunen men vi har inte råd att exempelvis behålla våra elevassistenter.

Vi ställde oss frågan redan i KS, hur tänker förslagsställarna, ”regnbågsalliansen”, som enligt sitt 4: punkts program skall ”verka för ett ökat politikerförtroende”. En dålig start!

Man kan säga att det är deras problem att leva med. Men det är lite oroande att V och mp i debatten i fullmäktige deklarerar att man egentligen inte gillar förslaget men ändå stödjer det.

Vilket förslag är nästa som man inte gillar men ändå stödjer? Moderaternas ambition med ”regnbågsalliansen” är att förverkliga 33 punktsprogrammet som skall trolla bort 20-30 Milj ur verksamheten, tro inget annat! Till det behöver högern hjälp! Att sälja ut humana och socioekonomiska värderingar för att få vara med i beslut i motsatt riktning, som man egentligen inte gillar är inte bra.

Vi är naturligtvis för att oppositionen löpande får insyn i kommunens görande och låtande, i god tid. Detta kan ske genom oppositionsråd eller någon annan form, men att belöna 5-alliansens huvudaktörer med var sin anställning är övermaga.

Det fanns många tendenser i fullmäktigedebatten och den som upprörde oss kommunister mest var att det talades om att det ”bara blev en merkostnad på 110 tusen kr”. Vet då att människor i exempelvis hemtjänsten sliter med otillräckliga resurser med löner (om man lyckats få en heltid), som motsvarar en halvtidslön för ett kommunalråd.

Beslutet blev med knapp majoritet att Lysekil numer skall ha tre kommunalråd, vi reserverar oss mot detta beslut.

 Kommunistiska Partiet: den 27 september 2013

Yngve Berlin                      Britt-Marie Kjellgren             Per-Gunnar Ahlström