Britt-Marie Kjellgren reserverade sig den 29/8-02 mot socialnämndens beslut till budgetförslag gällande budget för 2003.
Ett av många konkreta bevis på hur KPML(r) ger röst åt de som aldrig annars hörs.
Reservation: Alla besparingar som innebär personalminskningar är oacceptabla inom en verksamhet som redan är hårt ansträngd. Behovet av en god och väl fungerande omsorg för såväl gamla och vårdbehövande samt personal tillåter inga nedskärningar. Den stora sjukfrånvaron är ett tydligt tecken att belastningen på personalen redan är för stor.
Dessutom drabbar de föreslagna avgiftshöjningarna (färdtjänst, fotvård m.m.) alltid den grupp som har de lägsta inkomsterna.
Detta är fel och osolidariskt.
Det är verksamheten som skall styra budgetens storlek inte tvärtom.

Tillbaka till KPML(r)