Nationell och lokal allians driver kommunens ekonomi i botten.

(
Kommunistiska Partiet reserverade sig i Kommunstyrelsen)

Lysekils kommun har alvarliga ekonomiska problem, den saken är klar.

Men Kommunstyrelsens majoritet gör det lätt för sig när man som enda recept uppmanar ”nämnderna att vidta kraftfulla åtgärder”, för att hålla tilldelad budgetram, punkt slut.

Istället för att sakligt analysera orsakerna till underskotten i nämnderna så gömmer man sig bakom ”ekonomistyrningsprinciper”, och att tilldelad budget är den absoluta ramen för vad verksamheten får kosta.

Vi säger att det naturligtvis vore önskvärt att pengarna räckte, men om så inte är fallet lutar vi kraftigt åt att tilldelad budget varit för knapp i förhållande till de verkliga behoven.

Alternativet skulle vara att politiker och tjänstemän och övrig personal överlag och partiöverskridande skulle vara några bedrövliga slarvers när dom hanterar kommunala medel och utför kommunal service.

Det är bara att konstatera, att om terrängen (de dokumenterade behoven), inte stämmer med kartan (budgeterat anslag), så är det kartan som gäller för merparten av KS politiker.

Vi är inte ekonomiskt lättsinniga, vi är tvärtom väldigt noga med att kommunens skattemedel används väl och rättvist.

Vi har tyvärr inte lyckats få majoritet i fullmäktige för att förhindra att åtta siffriga belopp av kommunala skattepengar plöjts ner i projekt som i huvudsak gynnat fastighetsmagnater.  Vi har heller inte lyckats stoppa förskingringen av kommunens fastighetskapital. Det beklagar vi men vi vägrar att ta ansvar för fullmäktigemajoritetens enligt vår mening, felaktiga prioriteringar.

De ekonomiska problemen i kommunen är naturligtvis ett resultat av politiska beslut på både på lokal, och nationell nivå. Lokalt genom, så som vi ser det, fel prioriteringar. Nationellt, via beslut som undergräver den kommunala ekonomin genom ofinansierad lagstadgade verksamheter som exempelvis, LSS. Men också genom utförsäkrings system som driver människor till socialbidragsberoende och ökad psykisk ohälsa.

Man kan heller inte blunda för att ”jobbskatteavdrag” och annan privatisering av det som kunde/borde vara medel till den generella välfärden, ökar klassklyftorna och behoven av kostsamma och akuta sociala åtgärder på kommunal nivå.

Kommunen och de ekonomiskt svagaste i samhället får betala regeringens politik, det ställer vi aldrig upp på, därför denna reservation.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till startsidan