1:a-majtal av Stig Berlin  Röd Front 2012 i Lysekil
 
Första maj är en dag då folk i hela världen går ut och demonstrerar för sina rättigheter.
Just nu pågår protester mot högerpolitiken, nyliberalismen och det kapitalistiska rofferiet världen över.
 
Så även om vi inte är så många som vi borde vara här på torget idag.
Så är vi ändå en del av en större rörelse.

Demonstrerats har det också gjorts i massor och av massor i framförallt Grekland, Italien och Spanien den senaste tiden.

Krisen i Grekland beror naturligtvis inte på att de Grekiska arbetarna skulle vara lata utan på att bankerna och storföretagen har tillåtits spekulera bort deras pengar.
Nu följer en nästan total utförsäljning av Greklands tillgångar och om EU får fortsätta att hålla i taktpinnen så drabbar detta även länder som Spanien och Italien. För det är EU-s lagstadgade högerpolitik som är grunden till det som händer, tillsammans med en kapitalism som inte vet några gränser för sin girighet.

I Grekland pressar man nu lönerna för arbetarna och som ett svar på detta har de Grekiska stålarbetarna gått ut i strejk.
En strejk för att stoppa det stålbad som skall tvinga Europas arbetare till underkastelse.

Så den kamp som de Grekiska stålarbetarna för idag är värt allt stöd den kan få. Årets förstamajinsamling går därför till de Grekiska stålarbetarna som också strider för våra rättigheter.
Det är som en av stålverksarbetarna sa i Proletären. ”Vinner vi är det en seger för alla arbetare. Förlorar vi är det ett nederlag för alla.

Och så är det naturligtvis. Om arbetare runt om i Europa kan ge högern en match och sätta stopp för attackerna mot sociala rättigheter för att rädda kapitalisternas vinster så gynnar det också vår kamp här.
När den internationella kapitalismen går samman så måste vi också göra det. Så visa ert stöd genom att bidra till årets förstamajinsamling.

Välfärdsslakten är värre i Grekland än här i Sverige. Men var så säkra man har samma ambitioner för oss med all privatisering och utförsäljning av våra gemensamma tillgångar. Detta gäller både nationellt och lokalt.

Även här är det vi arbetare som får betala bankernas och storföretagens spekulationer.

Samtidigt ser vi hur Borg och Reinfeldt slår sig för bröstet och skryter hur bra man klarat krisen.

Hur man kan vara stolt när man har skapat en gigantisk ungdomsarbetslöshet är ju svårt att förstå.
Men så är man inte moderat heller.

Men högeralliansen har ju lösningen som i en liten ask.
Man sänker lönerna och försämrar de sociala rättigheterna då vill nog några snikna företagare anställa fler.

Privatisera och sälj ut till hugade spekulanter så skapas fler arbetstillfällen påstås det, men i verkligheten är det ju tvärtom.
Med privatiseringsvågen och utförsäljning till multinationella bolag har jobben försvunnit och arbetslösheten växer.

Men naturligtvis är det de arbetslösas eget fel att de inte har något jobb så de skall jagas tillsammans med de som varit sjukskrivna.

Vi kan ju inte ha ett samhälle fullt av sjuka och arbetslösa människor.
Det är väl så dom måste resonera när dom fattar sina beslut.

När vi har en regering med en sådan sjuk människosyn vore det väl guldläge för Socialdemokraterna att skapa en opinionspolitik värt namnet skulle man kunna tycka.
Men vad händer?
Med Löfven som så kallad oppositionspolitiker har vi fått en blåkopia på Reinfeldt.
Enligt Löfven har högerregeringen citat ”lyckats bra med att respektera budgetreglerna men försummat samverkan med näringslivet.”

Han lägger också över ansvaret på den arbetslöse när han betonar människors eget ansvar för att bli anställningsbara.

En opposition måste våga utmana den kapitalistiska girigheten istället för att svassa efter de allt kräsnare kapitalisterna som lydiga hundar.
Det är så vi ser på oppositionspolitik.
Kamrater allting hänger ihop.

Från EU-s politik som påverkar Regeringspolitiken ner till kommunpolitiken här i Lysekil.

De rika, de som orsakat krisen genom hejdlös spekulation och skatteflykt, kräver att vi skall betala deras kris till sista euron och sista kronan.

Därför måste kampen mot högerpolitiken, nyliberalismen och det kapitalistiska rofferiet ske på alla plan.
Det räcker inte att byta ut några politiker i kommunledningen i Lysekil.

Det räcker tyvärr inte heller att Reinfeldt och Bildt avgår.

Det räcker inte men hade naturligtvis varit ett stort steg i rätt riktning för att förhindra den förskingring som nu pågår av offentlig verksamhet.

Men tyvärr är dessa högerpolitiker som myggor en sommarkväll försvinner en kommer det alltid nya. Så länge vi inte angriper systemet.

För det är ett systemfel när klassklyftorna växer och omfördelningen gör att kommunerna sparar in på våra barn och på gamla och sjuka.

Lysekil är här inget undantag, skillnaden är kanske att man inte kan göra det ostört eftersom det nu finns en opposition även i nämnderna.

Vi anser till exempel att man måste utgå från vad vi åretruntboende skattebetalare önskar och är betjänta av.
Därför är vi för att behålla de små förskolorna.

Vi är för att Lysehemmet skall få vara kvar som äldreboende.

Vi är också för att det skall byggas billiga och attraktiva lägenheter som ungdomar och unga barnfamiljer som vill stanna i Lysekil kan bo i.

Klasspolitiken som råder segregerar boendet när det som här i Lysekil främst byggs för folk som har råd att köpa dyra insatslägenheter.

Vi är väldigt mycket emot att det satsas pengar på att leka ”pirater” när viktiga ungdomssatsningar får stryka på foten.

Vi kommunister gick emot att spara på viktig ungdomsverksamhet som musikskolan och idrotten eftersom vi anser att det är väldigt kortsiktiga besparingar.

Att sedan inte satsa fullt ut på ett ungdomens hus är något vi kommer att få betala dyrt i framtiden.
Därför kommer vi med all kraft att arbeta för att ”Boviks skola ” inte går samma väg som Färgarskolan och säljs billigt för att bli lägenheter.

Klasspolitiken som drivs idag syns extra tydligt när man ser hur anställda i vård och omsorg värderas.

I vården arbetar idag de flesta deltid för en väldigt låg lön.
Dessa arbeten måste göras attraktivare och lönevillkor och anställningsvillkor måste förbättras rejält.
Rätt till heltid borde naturligtvis vara en självklarhet.
Alla arbeten som tar hand om människor måste få en bättre status och en högre lön.

Samtidigt som vi får reda på att vi vårdanställda får en löneökning på ynka 650 kr i månaden så avslöjas det att cheferna i V-G regionen får miljonersättningar om de väljer att sluta sina anställningar.

Till vissa finns det alltid pengar.
Men så fort kommunen och regionen skall spara.
Då är det just personalen det sparas in på.

Lysekils kommun har också många felsatsningar på sitt samvete.

Som det nu är så rinner kommunala skattemedel iväg i hyreskontrakt med privata fastighetsmagnater och kommunledningen har gett politiska löften att skattemedel skall stå för alla kringkostnader för området runt sommarbostäderna i Norra Hamnen.

Vi kommunister accepterar inte att man förvandlar gemensam egendom till privat, och att man privatiserar vinsten medan utgifter och skulderna läggs på kommunen.

I budgetdebatter pratas det ofta om att skilja på driftbudget och investeringsbudget.

Men att satsa på rejäla välfärdssatsningar som på skolan, vården och omsorgen är väl de vettigaste investeringar vi kan göra idag.
Då minskar vi arbetslösheten och vi ger bättre förutsättningar för en trygg uppväxt för den unga generationen samtidigt som vi ger en trygg omsorg för våra äldre och sjuka.

Naturligtvis fattas det pengar till alla de viktiga samhällsfunktioner som behövs när rikedomarna omfördelats till överklassens fördel.

Vi anser att de rikedomar som finns måste användas för att göra livet bättre för så många som möjligt.


Vi anser att Sverige har både råd och skyldighet att ordna bra vård, skola och omsorg lika för alla i offentlig regi.

Vi anser också att ett så rikt land som Sverige måste satsa på vettig fritidsysselsättning som idrott och kultur.

Vi anser att det är politiskt vansinne att acceptera arbetslöshet överhuvudtaget.


Vi anser att det är samhällets SKYLDIGHET att sätta hela folket i arbete. Det skulle vara en ”arbetslinje” i praktisk politik.

Högre löner och skatt efter bärkraft är en del av den politik som skulle leda bort från kris och massarbetslöshet.

Det handlar om pengarna skall användas till vettig konsumtion, eller om de skall användas till vanvettig spekulation, svårare än så är inte frågan.

För oss är svaret enkelt.

Det är lösningen som är svår.

Det finns starka krafter som driver politiken åt höger och som gör allt för att befästa sin makt.

Men det finns också gemensamma intressen bland oss som kämpar.


Vi som gör motstånd mot den destruktiva politik som ödelägger välfärden. 


Därför måste vi fortsätta att kämpa för en rättvis och socialistisk värld tillsammans.


Tillsammans kan vi bli den kraft som gör en positiv förändring möjlig. 

Så kom med i kampen du också.

Tillbaka till startsidan