1:a-majtal av Stig Berlin Röd Front 2013 i Lysekil

Jag vill börja med att tacka kommunalarna som delat ut nejlikor till oss Vill också tacka för deras raka budskap.
På lappen som sitter på blomman står ” Kvinnolöner inte okej."

Där är vi alldeles överens med kommunal. Det var fruktansvärt kränkande av arbetsgivaren SKL- Sveriges kommuner och landsting att vilja öka löneklyftorna ytterligare som man gör med det nya avtalet.
Det var illa nog att lönekraven från kommunal var så låga som de var.
SKL sa att märket på 6,8 procent måste följas. Det skulle i pengar på tre år innebära cirka 1 510 kronor på Kommunals område.

Kravet från kommunal var 1 740 kronor i löneökningar, i genomsnitt på tre år.
Men inte ens denna blygsamma summa ansåg det politikerstyrda SKL att de som sliter i den offentliga verksamheten är värd.

Det är oerhört viktigt att de offentliganställda börjar ställa krav som hörs.

Nu gick kommunal med på medlarnas bud som ger 1700 på tre år utan individgaranti. Naturligtvis bättre än skambudet från början.
Men de orättvisa lönerna kvarstår och kvarstår gör även det budskap som står på Kommunals nejlika. Det är inte okej.
Det är inte okey att kvinnolöner halkar efter. Det är inte okey att arbetet i den offentliga sektorn värderas så lågt.

Kommunal Lysekil delar inte bara ut blommor utan har också på ett förtjänstfullt sätt lyft viktiga frågor till förbundets kongress. En av frågorna var just procenträkningen när det gäller lönerna som inte är okej.
Att någon överhuvudtaget kommit på att räkna avtalen i procent är ju vansinne.
Det gör att riksdagsmännen förra året utan att ens förhandla fick en löneökning på 1300 kr/månad medan vi kommunalare fick 640 med argumentet att riksdagsmännen fick samma procent som oss. Samma procent men dubbel lön. Det tycker inte jag är okej.

En annan motion som kommunal i Lysekil fick igenom var den viktiga frågan om kortare arbetstid.
Att kräva kortare arbetstid är viktigare idag än någonsin trots att de flesta partier tar avstånd från parollen ”6-timmars arbetsdag”
För om vi kunde korta arbetstiden så skulle fler orka arbeta längre. Fler skulle kunna komma in på arbetsmarknaden.
Det är också en solidaritetsfråga, vi måste helt enkelt dela på jobben.
Med lägre heltidsmått så skulle också fler kunna få heltid och de ofrivilliga deltiderna skulle kunna arbetas bort.

Det finns idag många goda skäl till att arbetstiden måste kortas.
Idag orkar många inte med att arbeta heltid.
Eftersom arbetsbelastningen är väldigt tuff.

Ja det finns mycket som behöver tas tag i för att förbättra villkoren för alla som arbetar med vår gemensamma välfärdssektor.

Det finns mycket positivt som behövs och kan genomföras om bara den politiska viljan finns.
Men det är oftast där det tar slut och besluten blir i motsatt riktning.
Så är det både lokalt i Lysekil i Sverige och i stora delar av världen där solidaritet och människovärde ersätts av soliditet och marknadsvärde.

Det har varit mycket turbulens i politiken i Lysekil de sista åren.
Alliansen har blivit mer och mer toppstyrd och de politiska besluten har tagits i förväg.

Besluten har tagits i en inre krets och drivits igenom i styrelser och nämnder med hjälp av alliansens ledarmöter som varit i majoritet.
I kraft av en politisk majoritet i fullmäktige och i nämnder, som alliansen fick genom två avhoppade Socialdemokrater och en försvunnen Sverigedemokrat så har man utan att våga debattera, tagit beslut efter beslut som drabbat Lysekils innevånare.

På förra mötet med bildningsnämnden där jag sitter som representant för Kommunistiska Partiet fick vi besparingsförslag, nedläggningsförslag och konsekvensbeskrivningar på liggande bord.

Sedan beslutade alliansens företrädare utan debatt att rikta ett grundskott mot alla ideella krafter som håller igång ungdomsidrotten i Lysekil. Fram för allt genom att stänga en fulltecknad idrottshall och att försämra de ekonomiska villkoren för idrottsföreningarna.
Utan att bemöta oppositionen tog bildningsnämndens majoritet också beslut om att göra stora nedskärningar i skolan.

Det finns tydliga riskanalyser, det finns bra konsekvensbeskrivningar för vad som händer både i skola och i fritidsverksamheten, som ger anledning till oro och förtvivlan. Men inget av detta biter på den politiska majoriteten, hur väl vi i oppositionen än argumenterar.

Att möta ärlig oro från medborgarna och vettig argumentering från oppositionen med tystnad, det är både ynkligt och fegt.

Detta är den politiska verkligheten idag, så ser det ut.
Och utan en kraftfull opinion för en fungerande skola och fritidsverksamhet för våra ungdomar kommer de politiska dödgrävarna att fortsätta sin nedmontering. Hur väl vi i oppositionen än förvaltar våra mandat.

Nu kan det låta som det finns en stor och stark opposition i Lysekil som står eniga och kan ta över nu när Roland Karlsson och hans allians har spruckit.

Men tyvärr är det inte så.
Socialdemokraterna har under hela alliansens styre inte kommit med någon egen politik, utan i allt väsentligt har man gett sitt stöd till den förda allianspolitiken.
I bildningsnämnden var vi eniga med (s) att gå emot nedskärningar.
Men på fullmäktiges budgetmöte i december där var alla partier utom vi i Kommunistiska Partiet överens om nedskärningsbudgeten.

Den budget och handlingsplan för 2013, som röstades igenom på fullmäktiges decembermöte innebar att man valde att det skall ”sparas” 30 miljoner kronor. Alla andra partier röstade också ned vårt förslag på att förstärka ekonomin med en skattehöjning.  

Fullmäktiges största parti Socialdemokraterna bedyrade på budgetdebatten att dom helhjärtat ställer upp på budgeten.

Vi har hela tiden varit de största kritikerna till toppstyrning och maktfullkomligheten i stadshuset, vi har reserverat oss mot felaktiga beslut i parti och minut känns det som.

Vad som händer nu är svårt att få grepp om. Det verkar finnas många som vill komma åt Roland Karlssons plats som kommunalråd och det spekuleras vilt i vilka som skall samarbeta för att bilda majoritetsstyre.
Både sossar och moderater vädrar morgonluft.

Vi skulle ju kunna hoppas på att alla dåliga beslut rivs upp och att det skulle kunna bli en nystart.
Annars var det väl ingen mening att göra omändringar om inte politikens innehåll också ändras. Då blir det ju bara ett spel för gallerierna.

Men dåliga beslut rivs inte upp av sig själv.
Så min uppmaning till er som gläds åt att ”Alliansen” har lovat att avgå. Ställ krav på att felaktiga beslut rivs upp.
Till det behövs en kraftfull opinion.
Så ta nu chansen att göra era röster hörda innan den nya majoriteten har formerat sig.
Vi vill också göra det tydligt att vi i Kommunistiska Partiet aldrig kommer att köpslå om positioner. Vi kommer inte att delta i dribblandet om att skapa en ny majoritet som skall ta ansvar för den fastlagda politiken.
Det är politikens innehåll som måste förändras.

Vi kan däremot lova att Kommunistiska Partiet kommer att fortsätta att vara ett riktigt oppositionsparti mot högerpolitik vem som än driver den.

Nu är det naturligtvis inte så enkelt att bara gå in och ställa tillrätta allt i kommunen efter alliansstyrets framfart.
Det är heller inte enkelt att göra satsningar med en rejält underfinansierad budget.

Skall man ta strid mot nedskärningar och felprioriteringar i den kommunala verkligheten måste man också lyfta blicken och ta strid mot den nationella politik som lägger grunden till att det ser ut som det gör.
 
Det är naturligtvis den nyliberala politiken med utförsäljning av gemensamma tillgångar och ständiga omfördelningar till de rika som är en av de stora orsakerna till att i stort sett alla kommuner och landsting idag sparar in på den offentliga sektorn.

Men det finns ju inga pengar är standardsvaret från våra politiska motståndare varje gång vi ställer krav på att behoven i verksamheterna måste styra vilka beslut som skall tas.

I senaste numret av Proletären kan ni läsa om hur kapitalägarna plundrar Sverige. På 20 år har över tretusen miljarder kronor förts ut ur landet.

Under dessa 20 år så har Sverige levt under sina tillgångar.
Överskottet av det vi tillsammans producerar används inte för ekonomisk och social utveckling, utan som finansiella fordringar i utlandet. Samhället plundras på pengar.
Så istället för att bygga ut samhället så fler får det bättre och tryggare så går pengarna till valutaspekulation.
Eller som vi sa i senaste budgetreservationen.
Tystnaden och lojaliteten mot regeringspolitiken som skapar barnfattigdom och ökar klassklyftor är en medveten politik.   
Så det är inte brist på pengar som är anledningen till nedmonteringen av den offentliga välfärden, åtminstone inte för närvarande.
 
Men skattepengarna tar naturligtvis slut om man skall fortsätta den orättvisa skattepolitik som högern driver vidare med stora skattelättnader för de redan rika.
Detta samtidigt som man vill fortsätta att sälja ut samhällets egendom och privatiserar allt offentligt.

Det fattas alltid pengar till att utveckla vården men det finns alltid pengar när bankerna behöver.

Ja kamrater.

Det är inte alltid så lätt att vara positiv i en negativ värld.

Överallt vi tittar så ser man hur man med en vettig socialistisk politik skulle kunna förändra all galenskap.

Eller vad skall man kalla ett system som förvandlar sjuka, äldre och skolbarn till handelsvaror för riskkapitalister att tjäna pengar på.

Eller ett system som medvetet skapar otrygga jobb för att garantera säkra vinster.

Eller som låter hundratusentals människor gå arbetslösa trots att det finns enorma behov i Sverige inom vård, skola, bostadsbyggandet.

Jag vill uppmana alla som håller med oss att
Skapa opinion mot denna politik och alla dess yttringar.

Eller ännu hellre kom med oss i det Kommunistiska Partiet.
Så kan vi tillsammans ta kamp för Rättvisa, Solidaritet och Socialism.

Tillbaka till startsidan