Efter att KPML(r) utmanat (s) och (v)! på debatt har Tommy Karlsson från Vänsterpartiet skrivit en andra insändare som självklart fodrar ett svar.Följ disskussionen på vår hemsida.Ovanstående var publ. i LP 30/8-02.
Nedan Yngve Berlins svar.publ i Proletären nr 36 och LP 9/9

En grov rivning av Vänsterpartiet.

"Även Kajsa Bergqvist står över på vissa höjder", skriver Tommy Karlsson från Vänsterpartiet i fredagens LP, med anledning av att KPML(r) utmanat (s) och (v) på debatt och fått ett nej.

Trodde rubriken var ett sätt att slingra sig undan sin bristfälliga närvaro och de tomma stolarna i fullmäktige, men så var icke fallet.

Det fodras som bekant, gott vett för att skämmas !

Det var (r) som debattutmanare som inte passade herrskapet i (s) och (v)!

Det tycks oss som om Vänsterpartiet i Lysekil (i brist på egen politisk aktivitet) precis som Kajsa Bergqvist tänker försöka leva på hoppet.

Till skillnad från en seriöst satsande idrottskvinnas prestationer gör dock (v):s usla ansatser och grova rivningar ingen människa glad.

Istället för att våga anta debattutmaningen och ta en öppen diskussion om arbetarfrågor och vänsterpolitik snickrar man ihop en antikommunistisk drapa i bästa Per Ahlmark- stil

Man skriver stönigt, "trots att vi tackat nej fortsätter (r) att polemisera och många jublar säkert skadeglatt över trätan inom -vänstern-".

Vad menar Karlsson?

Är det vi som splittrar och förvillar? Vi är väl dom tydligaste antikapitalisterna!

Hyser Vänsterpartiet uppfattningen att oförätter och "felsteg" eller rent av svek mot arbetarväljarna från det sk vänsterblocket skall tigas ihjäl?

Skall man blunda för att en renodlad borglig ideologi sprider sig bland de högavlönade partifunktionärerna i sk arbetarpartier?

Tycker (v) att det är vår plikt att låtsas som om det inte fanns?

En märklig syn på demokrati!

För att riktigt understryka sin ovilja (???) mot "trätan inom vänstern" kallar Karlsson oss för "tokvänster".

Det är inte seriöst!

Men som sagt lever man på hoppet kan man ju önska att människor har kort minne eller är särdeles ouppmärksamma på vad som händer i den konkreta verkligheten.

Den senaste politiska händelse i Lysekil som präglas av socialismens honnörsord, solidaritet, rättvisa och alla människors lika värde ägde rum i havsbadsparken i Lördags.

Där fanns äldre och yngre människor med ett ärligt och uppriktigt engagemang för det ockuperade Palestinska folket.

Solidaritetsloppet var ett samarrangemang på initiativ av KPML( r ) som seriösa vakna ungdomar från bland annat SSU och Ung Vänster nappat på. Heder åt sådan ungdom!

Men var fanns exempelvis Västerpartiet?

Det är lite höjdhopp över hela i V:s artikeln. Högt och lågt!

Karlsson / Vänsterpartiet skriver att (r) attraherar väljarna genom att vara "en vänsterblåslampa i baken på de styrande socialdemokraterna" och att vi "ofta kännetecknas av god lokalkännedom och erfarenhet samt politisk skärpa".

Men "när det gäller konstruktiv politik i fullmäktige bemödar man sig däremot inte så mycket".

Jag kan berätta att vi i KPML(r) bemödar oss väldigt mycket.

Vi analyserar, diskuterar (i partiorganisationen och med berörda människor) och lägger ned mycke möda för att komma rätt i politiken. Vi är alls inte lättvindiga !

Hur tror Karlsson annars att KPML(r) kunde och vågade vara det enda parti som genomskådade "SUNEX-affären"?

Hur skulle vi annars vågat och kunnat ta spetsen mot planerna att sälja av hela Anderssons kaj (hamncentrum) till norska borgenärer.

Hur tror du annars att vi för ett antal år sedan till och med lyckades få majoritet i fullmäktige att starta upp fritidgårdsverksamhet i Brastad?

En av de mest märkliga invändningarna från (v) vad gäller KPML(r):s politik är dock. "Egna förslag och nej till besparingar finansierar man enkelt med - ta pengarna där dom finns - hos de rika".

Ja tänka sej, precis så tycker vi!

Vi kommer aldrig att acceptera att man försämrar vård, omsorg, skola, fritidsgårdar eller kulturutbud när vi vet att talet om att det saknas pengar i samhället är en gigantisk politisk bluff.

Hur skall man vända trenden med ohälsa bland kommunal personal om man inte får bättre resurser och bättre arbetsvillkor?

Och var skall man ta pengarna om inte där de finns, Karlsson!

KPML(r):s politik är inte alls lättvindig, däremot väldigt konsekvent.

Vi tar de samhälleliga behoven på allvar, vården, skolan, arbetsmiljön etc då finns ingen annan ärlig politik än att kräva att de mångas primära behov måste gå före fåtalets lyx.

Yngve Berlin KPML(r)

Tillbaka till KPML(r)