Försäljningen av Lysekils sjukhusbyggnad och Brastads vårdcentral har präglats av ett politiskt apspel där medborgarna förts bakom ljuset av politikerna.
På fullmäktigemöte i Lysekil den 12/5 beslutades att inte köpa Lysekils sjukhus.
Detta reserverade sig Kommunistiska Partiet emot.


Reservation kommunfullmäktige 2005-05-12 § 76 ”förköp av Lysekils sjukhus samt Brastads vårdcentral.

Försäljningen av Lysekils sjukhusbyggnad och Brastads vårdcentral har präglats av ett politiskt apspel där medborgarna förts bakom ljuset av politikerna.
Den 28 oktober 2003 tog regionsfullmäktige beslut att sälja ut bland annat nämnda fastigheter, 130 av ledarmötena var för och bara 12 var emot.
S, V, M, C, Kd, fp och miljöpartiet var alltså i det närmaste 100% eniga om att privatisera stora delar av fastighetsbeståndet.
En folkpartist röstade emot och en moderat lade ned sin röst vilket bara blir en symbolisk och lokal (och taktisk) gest när de partier väljarna lagt sin röst på i själva verket var rörande eniga om att sälja ut medborgarnas egendom.
Ett politiskt dubbelspel helt enkelt.
Att lokala politiker skyller på partikamrater på högre nivå och frånsäger sig ansvar för sitt partis förödande politiska beslut är bedrägeri och inget annat!

En offentlig sektor utsatt för EU-politikens tryck att  sälja ut medborgarnas tillgångar och krympa verksamheter är ett tacksamt spekulationsobjekt för privata profitintressen.
”Vårdsektor i förändring skapar möjligheter” skriver fastighetsbolaget Kungsleden i anledning av köpen i Västra Götaland.
”Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljning säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning”.
Politiska beslut som att sälja fastigheter trots att man bedriver sin verksamhet i den spelar fastighetsspekulanterna rakt i händerna.

Försäljningen kommer ytterligare att försämra sjukvården och den sociala servicen i kommunen när det offentliga inte äger dessa lokaler.
Vi misstänker att det passar de ansvariga politikerna i kommun och region att kunna skylla på höjda hyreskostnader och olämpliga lokaler för att driva nedrustningen och privatiseringen vidare.

Vi tolkar den breda opinionen för ett kommunalt förköp som ett positivt ställningstagande för offentligt ägande kontra privat.
Vi anser att ett kommunalt köp av fastigheterna i dagsläget var det enda sättet att förhindra att strategisk egendom räddades kvar i medborgarnas ägo.
Det handlade inte om att göra ”en bra affär” utan mer att förhindra en usel och bedräglig affär.
Att behöva låna upp pengar för att köpa det man (som medborgare) redan äger är en absurd situation som skapats genom politiskt dubbelspel.
Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att INTE köpa dessa fastigheter.

                 Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Tillbaka till kommunistiska partiet