Protestuttalande från Kommunistiska Partiets möte i Lysekil den 16/3 05.

Det är något sjukt med sjukhusaffären.

Det döljer sig ett politiskt bedrägeri bakom Regionens och Västfastigheters affär med Kungsleden AB.
Att sälja Lysekils sjukhus och Brastads vårdcentral till ett privat fastighetsbolag måste betraktas som medveten ekonomisk svindel.
Att en politiskt instans (Kommunstyrelsen) skall förhandla med en annan politisk instans (Regionens fastighetsnämnd) för att med skattemedel få köpa skattefinansierade byggnader där det bedrivs skattefinansierad verksamhet, är helt sjukt.
Moraliskt tillhör dessa fastigheter naturligtvis skattebetalarna och skulle utifrån detta faktum överlåtas åt den instans som har bruk för lokalerna, inte säljas för betydligt mindre än halva byggpriset till ett privat fastighetsbolag!

Försäljningen kommer ytterligare att försämra sjukvården och den sociala servicen i kommunen, med höjda hyror, försämrad ekonomi och/eller nedlagd och flyttad verksamhet
Vi misstänker att det passar de ansvariga politikerna (både i kommunen och regionen) ganska bra att kunna skylla på höga hyreskostnader och olämpliga lokaler för att kunna driva nedrustningen vidare.

Att två administrativa nivåer, Kommunen och Regionen spelar ett destruktivt spel MOT varandra som om man representerade två emot varandra stående intresse är absurt.
Samma surt förvärvade och skattade pengar betalar dess verksamhet och äger dess förmögenheter i form av bland annat fastigheter.
Man presenterar försäljningen som ett ”tjänstemannaförslag” men besluten och ansvaret är politiskt.
Och när Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd den 17 mars (dagen efter detta uttalande antagits) förmodligen tar beslut om försäljning skall man anklaga de som anklagas bör.
Samma politiska partier spelar olika roller på olika nivåer och låtsas inte kunna råda över den andres beslut.
Det är politiskt bedrägeri på hög och låg nivå.
Vi uppmanar alla ärliga och berörda människor att försöka genomskåda det politiska dubbelspelet och bilda opinion mot raserandet av vården och välfärden.
Vi som samlats på Kommunistiska Partiets möte i Lysekil protesterar mot regionpolitikernas fastighetsaffärer.
Sälj inte ut och förskingra medborgarnas egendom.

Detta uttalande antogs enhälligt vid mötet.

Tillbaka till kommunistiska partiet