Debattartikel av  Yngve Berlin
Kommunfullmäktigeledamot  Kommunistiska Partiet Lysekil.

Debattartikeln här nedan är ett svar på en av många antisocialistiska artiklar i tidningen Bohusläningen skrivna av Bengt Nordlund Uddevalla.

B. N. är något av en gästskribent på Bohusläningens debattsida. Många och långa är hans utfall mot allt som inte hyllar kapitalismens fria mekanismer.

Kort sagt är BN en ärkereaktionär som minst en gång i veckan återkommer med förment historiska artiklar om kommunismens och socialismen människofientlighet.

Vårt svar har naturligtvis stympats av red som "förbehåller sig rätten att redigera och förkorta manus samt helt avstå från publicering".

För ovanlighetens skull publicerade redaktionen till slut Kommunistiska Partiets genmäle men det kan vara intressant att citera de delar av vår artikel som red valde att redigera bort.

Med tanke på BN:s "historiska" infallsvinklar var det logiskt att red befriade honom från att få en nutidshistorisk sanning i halsen.

 Följande stycke saknades vid publiceringen  
"Men vi som är antikapitalister vet att i dagens värld som totalt domineras av kapitalism så dör dagligen 29.000 barn.

Enligt UNICEF dog 10,5 miljoner barn före fem års ålder 2003, flertalet av sjukdomar som lätt kunde förhindras om folks väl och inte kapitalisternas profit hade varit avgörande.
Med en sådan blodig nutidshistoria kan man bara konstatera att dagens hets mot kommunister inte har ett dyft med frihets och demokratiideal att göra".

Efter lång väntan pubicerades alltså debattartikeln i Bohusläningen  27/1-05

 Låt er inte skrämmas av skrivglada högern

Tänk vad en liten försynt formulering på en debattsida kan åstadkomma.

"Att skrämma vanligt hyggligt folk till tystnad och passivitet är själva poängen med den kommunisthets vi ser idag," skrev Bernt Brundin och genast blev det debatt.

Är det någon som på allvar kan motsäga detta påstående? Ni tror väl inte att det är kommunismen som system Sveriges högerdebattörer fruktar idag. Icke!

Bent Nordlund försöker i sitt genmäle förklara "hur det verkligen förhåller sig". I korthet går det ut på att kommunismen är ideologin om det klasslösa samhället men att de länder som utgett sig för att vara kommunistiska, i själva verket varit socialistiska experiment.

"En strid om ord" skriver Nordlund själv och jag håller med.

Det viktiga för BN är dock att vidga "hotbilden" mot nuvarande samhällsförhållande.

"Använd rätt namn: säg inte kommunism, säg socialism" skriver han uppfodrande.

Varför inte vara ännu tydligare BN och ni andra debattörer som ser bolsjeviker i alla som inte sjunger nyliberalismen och bombhögerns lov.

Efter TV och Radioprogrammen (15 dec -04) om folkliga protester mot nedskärningar i vård skola och omsorg "Jävla politiker" (TV), har det myntats ett nytt uttryck, "VÄLFÄRDSKRAMARE".

Det är inget skämt, det är ett skällsord mot människor som inte accepterar politiska beslut som tagits på tvärs mot avgivna vallöften och människors grundläggande behov.

Jag är kommunist och ingår naturligtvis i den hundratusenhövdade skara som ser det som en rättighet och skyldighet att vara "välfärdskramare".

Och visst är det protesterna mot det nuvarande systemet som skrämmer er, inte iden eller drömmarna om ett socialistiskt samhälle. Ni oroar er över att folk börjar tröttna på den ökade orättvisa och sociala utslagning som nyliberalismen orsakar.

Ni räds ett politiskt uppvaknande där folkflertalet tar sig de rättigheter ni så högtidligt talar om, men menar tillhör de fåtalet som äger den ekonomiska makten.  

Bengt Nordlund skriver "hela tiden ser man socialistiska tendenser, såsom statliga, regionala eller kommunala  företagande, intolerans mot privata företag, odemokratiska ingrepp mot enskilda medborgare och en ekonomi i obalans".

En regering som lägger sig platt och låter EU;s lagstadgade högerpolitik gälla som norm ser BN som hotfullt socialistisk. Snacka om att se spöken på ljusa dan.

Verkligheten för de vanliga människorna är dock att det är en orättfärdig fördelning, för lite offentlig sektor, för mycket kapitalets kortsiktiga snikna diktat, för mycket anarki.

När de rika blir rikare (mycket rikare) och allt fler får det sämre (mycket sämre) då väcks tankar.

Skall det behöva vara så här, vad beror det på etc.?

Om överklassen vräker sig i materiellt överflöd medan en arbetarpensionär förnekas ett helt ägg till frukost då klingar talet om kapitalismens lov falskt i många öron.

Detta är orättvisor stora nog för att folk skall protestera och det försöker ni dribbla bort med tal om "brott mot mänskligheten på skilda ställen i världen".

Men vi som är antikapitalister vet att i dagens värld som totalt domineras av kapitalism så dör dagligen 29.000 barn.

Enligt UNICEF dog 10,5 miljoner barn före fem års ålder 2003, flertalet av sjukdomar som lätt kunde förhindras om folks väl och inte kapitalisternas profit hade varit avgörande.

Med en sådan blodig nutidshistoria kan man bara konstatera att dagens hets mot kommunister inte har ett dyft med frihets och demokratiideal att göra.

Ni som ser orättvisor här och nu. Gör något "här och nu"!  Låt er inte skrämmas av skrivglada högern.

 

                                                    Yngve Berlin

                                                    Kommunfullmäktigeledamot

                                                    Kommunistiska Partiet Lysekil.

 Tillbaka till startsidan