Nedanstående insändare gick att läsa i Lysekilsposten 11/6-10. Den är skriven av Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Är det en politisk snyftkampanj på gång, igen?

En chef vill sluta sin anställning i Lysekils kommun och flytta till Trollhättan, och kommunledningen gör genast en snyfthistoria av detta ganska banala faktum?
"Vissa politiker", pekas ut och skall näpsas av den allsmäktiga kommunledningen.
Jag känner mig lika delaktig i denna schism som i 30-åriga kriget och inte heller sympatiserar jag med härförarna i någon av konflikterna.
Dessa "vissa" politiker kan säkert vara påstridiga och kanske inte alltid så polerade i sitt umgänge med kommunens tjänstemän, men det är väl politisk opposition i sig som man är ute efter att tysta?

Kommunistiska Partiet har tyvärr inte någon plats i kommunens styrelser och nämnder, men vi vill naturligtvis ändå försvara politikers rätt att vara politiker.
Och vart åt strävar kommunchefen Lena Fischer när hon ondgör sig över att politiker kommer med förslag "Tvärtemot vad expertis och tjänstemän förslagit"
Man behöver inte hålla med om förslagen i sig, men "expertisens och tjänstemännens" förslag måste väl kunna ifrågasättas av folkvalda politiker?
Demokrati eller teknokrati?
Och visst är det väl anmärkningsvärt när "vissa" andra politiker, offentligt eller bakom ryggen ifrågasätter vårdpersonals arbetsinsatser på alla möjliga sätt.
Inte blir det någon snyftkampanj när kommunal personal på "golvet" ifrågasätts.
Direkt eller indirekt, genom krav på "konkurrensutsättning" "för att höja kvaliteten".
Det är väl förolämpande och ifrågasättande om något.
Men då är det tyst i ledningen.
Vi tycker att Lysekils kommun blivit allt mer toppstyrd och odemokratisk.
Skall man uttrycka sig lindrigt kan man säga att – demokratin i Lysekil håller på att bolagiseras.
Kommunal verksamhet säljs ut eller bolagiseras och "befrias" från politiskt inflytande, detta är väl uppenbart odemokratiskt.

Och visst tas det beslut i "inre kretsar" som inte når de folkvalda.
Ta den famösa PM bryggan i Gamlestan, långt över 30 miljoner som ingen folkvald församling ens diskuterat, än mindre godkänt kostnaderna för.
Eller ta den s.k. LOV:en. En partsinlaga för privatisering av vården som vi aldrig sett maken till.
Eller också är det Maken vi sett. Men LOV "utredningen" äger inte ett drag av opartiskhet och den är inte demokratiskt acceptabel.
Vi är noga med att skilja på politikens ansvar och tjänstemännens uppgift att verkställa politiska beslut.
Det vore gott om alla tjänstemän varit lika noga med gränsdragningen.

Yngve Berlin
Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsidan