Nedanstående  insändare publicerades i Lysekilsposten den 8/7 -02.
Den är en del av en lång debatt  där alla berörda vägrar att svara eller röra vid det känsliga ämnet. Vad som hände med Sunexfastigheten. Läs mer om denna fråga  i vårt arkiv

Före detta (s) politiker räddar ansiktet på Nilsson och kompani?

Blev det byggnadsnämndens före detta (s)-ordförande Roland Karlsson som räddade ansiktet på partikamraten Stig Nilsson, moderaten Staxäng och namnen Roland Karlsson fp?

Den fullständigt sanslösa planen att mer eller mindre skänka bort Anderssons kaj till någon av färjerederiets borgenärer (tomträttsavtalet) och göra om Lysekils hamncentrum till en färjeterminal är satt under ny juridisk prövning.

Karlsson (inte folkpartisten), har oavsett bakomliggande tanke med sin överklagan till miljödomstolen (ytterligare en tid) besparat kommunledningen effekterna av en pinsam färjeaffär.Nu kan man skylla "yttre" orsaker för att det blivit mycket prat, stora kostnader men ingen "jungfrutur".

Det odelat positiva med den senaste "färjeturen" är dock att Lysekils kommunpolitiker nu kan ta fasta på KPMLr:s krav i motionen från 4;e okt 2001 om att "Sunexfastigheten måste expropieras".

KPML r:s partilinje "all strategisk mark skall ägas av samhället", är enda förnuftiga!

Kommunen borde införa "Lex (r)" vad gäller fastighetspolitiken!

Hade övriga politiska partier i Lysekil lyssnat på KPML r hade SUNEX-fastigheten varit i kommunal ägo idag.

Då hade en eventuell och seriös färjesatsning kunnat få en vettig placering och Lysekils hamn hade haft större möjlighet att expandera med en ro-ro kaj.

Självklart vill varken Nilsson (s), Staxäng (m) eller Karlsson (fp) påminnas om det otroligt naiva beslutet från -93 att subventionera en fastighetsspekulation med kommunala skattemedel. Men man kan inte skylla på att man inte hade en "aaaning" om att det kunde bli frågan om fastighetsspekulation.

Man blundade för fakta och tog beslutet mot bättre vetande!!!

KPML r har fört fram alternativen. Vi hade konkreta och alternativa förslag som övriga kommunfullmäktige dock avslog!

På mötet när fullmäktige klubbade försäljningen/skattesubventionen -93 hade KPML r ett motyrkande:

"Yngve Berlin (kpmlr): avslag på kommunstyrelsens förslag att sälja fastigheten för 4,5 miljoner kronor vilket innebär att kommunen föreslår K-Svets AB att hyra fastigheten och att hyran sätts så att den täcker räntekostnaderna på de 8 miljoner kronor kommunen betalade Tripplex AB"

"Om det föregående yrkandet inte bifalles av kommunfullmäktige yrkas att till köpekontraktet tillföres en punkt som garanterar kommunen återköpsrätt till samma pris som fastigheten försålts" (ordagrant citerat ur kf:s samanträdes-protokoll 18/11 -93 § 100-93)

Kommunstyrelsen var så till sig i trasorna när man sålde sunexfastigheten till K-svets -93 att man gav herr K optionsrätt (gratis förtur) till ett markområde intill den subventionerade fastigheten.

I och med detta lades en död hand även över denna del av Grötö.

Hamnens planer på investeringar i bla reprationsverkstad har effektivt stoppats och priset för naiva politikers affärer har på så sätt också blivit betydligt högre än skattesubventionen på 3,5 miljoner.

Ps: Nu har Roland Karlsson fp lagt om kursen för Norgefärjan från Anderssons kaj till Gullmarskajen, men varför inte fortsätta ytterligare en bit, till den ytterst lämpliga platsen för en ev färjeterminal, "sunexfastigheten"?

Är det minerad mark?
Yngve Berlin KPML.r

Tillbaka till KPML(r)