Tomma stolar, nej tack!  Svar på tal från KPML(r) om (s) och (v):s vägran till debatt.

Precis som vi befarat vägrar (s) och (v) i Lysekil att ställa upp på offentlig debatt med KPML(r).
Man skriver "tid och kraft i valrörelsen kan användas bättre". Därför " KPML(r) Nej tack"!

Det är naturligtvis upp till var och en att prioritera och lägga upp sin valstrategi. Vi är väldigt medvetna om att (s) och (v) saknar både kraft och mod att öppet och offentligt diskutera arbetarfrågor.

Men tror Nilsson och Karlsson på allvar att Lysekilsborna är ointresserade av en debatt mellan (s), (v) och (r)?

Är det inte rimligtvis så att människor med vänsteruppfattningar väljer mellan just dessa tre alternativ när man skall rösta den 15 september?

Vad är det ni fruktar skall komma fram i en sådan debatt som kan missgynna ert valresultat?

Skulle en sådan debatt störa Er valstrategi som betraktar arbetarväljarna som lydig valboskap och istället riktar in sig på medelklassen?

För visst är det så ni tänker och agerar.

Maxtaxan inom barnomsorgen och äldreomsorgen gynnar fram för allt medelklassen det är väl dokumenterat. KPML(r) hade för samma pengar förändrat taxorna så att de gynnat de som har det sämst ekonomiskt.

Det kallar vi arbetarpolitik, men Vänsterpartiet tycker att "istället för att fria till de som har sämst ställt så borde KPML(r) ta hotet om skatterevolt från medelklassen på allvar".

Inte minst en sådan uppfattning hade väl befruktat en debatt.

Kan man kalla detta arbetarpolitik, vänsterpolitik eller generell välfärdspolitik?

Hur förklarar Ni att när staten satsar nästan 5 miljarder på att förändra betungande omsorgstaxor så hamnar de mesta hos medel och överklassen?

Nej just det, ni ville/vågade inte debattera den frågan!

Vi får finna oss i detta och vill bara kommentera den stöddiga tonen i "svaret" på vår inbjudan till debatt.

Nilsson och Karlsson skriver att man "måste se till att vi slipper en borglig majoritet både inom kommunen och riksdagen".

Det finns mycket att säga om detta. Vår uppfattning är att det är just en borglig politik som (s) bedrivit med (v) och mp:s hjälp. En öppet borglig regering hade inte kunnat gå hårdare fram utan att det blivit social oro.

Om ni tänker bort valrörelsens retorik har Person fått med beröm godkänt av alla kapitalistiska instanser och redaktörer.

Men om man skulle ta Nilsson och Karlsson mer bokstavligt "att förhindra borlig majoritet".

Då undrar en vän av ordning, som det senaste fullmäktigemötet kunde konstatera att (s) regeringspartners mp och (v) som ihop har 4 mandat att förvalta bara besatte 1 (!) stol!

Vet dessa partiers väljare att detta är en allt för vanlig syn i Lysekils kommunfullmäktige.

KPML(r) ja tack. Tomma stolar, nej tack!
KPML(r) Lysekil Yngve Berlin.

Tillbaka till KPML(r)