Torgmöte i Lysekil lörd 27/10 -07 med tal av Yngve Berlin

I Moderaternas Sverige skall det naturligtvis göras skillnad på rika barn och fattiga barn.

Det är en chansning att arrangera politiska utomhusmöten, inte minst så här sista lördagen före vintertiden.
Men Yngve Berlin från Kommunistiska Partiet och deltagarna på ett välbesökt möte hade vädrets makter på sin sida när den politiska makten skulle synas i sömmarna.
Det har nu gått ett drygt år med den nya högerregeringen, Reinfeldt, Borg, Maud Olofsson och Company. 
Det har i och för sig inte inneburit några större överraskningar.
Vi har drabbats av en skärpt högerpolitik som resulterat i ökade klassklyftor precis som man kunde förvänta sig.

Livet har blivit ännu lättare att leva för de som har mycket pengar.
Och ännu jäkligare för de som redan levde på marginalen.
Det är två sidor av samma mynt.
Avskaffad förmögenhetsskatt och annan skattebefrielse har gynnat överklass och höginkomsttagare, medan lågavlönade, arbetslösa, sjuka och vanliga, (mer eller mindre fattiga) pensionärer fått betala kalaset.

Den borgerliga regering har tagit valsegern till intäkt för att genomföra en ren chockterapi med råkapitalism som främsta recept.
NU är inget heligt vad gäller människors trygghet och svaga gruppers behov.
Sjuka, arbetslösa och till och med handikappade jagas av försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheter, på order av regeringen.  

Vi är med stormsteg på väg in i ett samhälle där plånbokens innehåll avgör om du skall få bra sjukvård och värdig omsorg.
Det senaste tillskottet är det privata barnsjukhuset Martina i Stockholm där rika föräldrar kan lösa privata försäkringar till sina barn och få förtur.
Ja varför skall inte rika föräldrar i Moderaternas Sverige kunna köpa trygghet för sina barn.
I Moderaternas Sverige skall det naturligtvis göras skillnad på rika barn och fattiga barn.
Sade Berlin med bitter ironi och fortsatte:

Regeringen har som sagt klampat på med:
Avskaffad förmögenhetsskatt,
Sänkt A-kasse ersättning
Fler karensdagar vid arbetslöshet
Sänkt sjukersättning
Utförsäljning av statliga bolag, en förskingring av medborgarnas egendom.
Skattesubventioner till s.k. hushållsnära tjänster.
(Medan hemtjänstpersonal inte får lov att ge full service till sina vårdtagare så skall friska, välbärgade människor få skatterabatt för att få hjälp i hemmet).
Skattesubventioner till företag som har unga anställda.
(Mmniskor olgiskt.tter ironi och fortsatte:geringenac Donald och liknande ”ungdomsarbetsplatser” fick mångmiljonbelopp på ett bräde utan en enda motprestation).
Ja listan kan göras lång.

Stärkta och styrda av regeringens åtgärder och inriktning så mal även Lysekils lokala borgarkartell på i samma anda.
Man har så att säga kört samma race och påstått sig ha mandat för att sälja ut, privatisera och bolagisera.

Berlin hävdade att, ”En fortsatt bolagisering kommer att verka som en sköld mot medborgarnas möjlighet att ifrågasätta politiska beslut.”  
Det är en demokratisk minuspost och ekonomiskt feltänkt.
Han menade att det pågår ett systemskifte av stora mått i kommunen där enskilda politiker i samarbete med tjänstemän, konsulter och kapitalstarka krafter med glasklara egenintressen agerar bakom lykta dörrar. Ledande politiker gömmer sig bakom tjänsteutlåtande och tjänstemän gömmer sig bakom konsultrapporter.
Berörd personal, serviceberättigade medborgare och till och med politiskt valda representanter hålls utanför planeringen

Situationen inom hemtjänsten är bedrövlig och lider av nedskärningspolitiken och kommunledningens sätt att agera.
Så har det blivit i den kommun där största borgerliga partiet, folkpartiet gick till val på ÖPPENHET I POLITIKEN.

Men det är allt annat än öppenhet som präglar politiken sade Berlin och tog upp frågan om hur man hanterat exploateringen av Gamlestan.
Berlin skrädde inte orden och menade att ”Korrupt är väl rätt benämning på kommunledningens agerande med fastighetsmagnaten Per Mangelus” 
Senaste exemplet hämtade han från en vecka gammal kommunal dagordning som skulle behandla Mangelus ansökan om ”plantillstånd” för området Gamlestan- Rinkenäs.
Istället för att skriva ut att tillståndet att börja bygga även gällde fastigheten på Rinkenäs som kommunen äger och idag bedriver verksamhet i, så skrev man att man sökte för Gamlestan 1:117 m.fl.!!!
Vadå med flera, det är ju rena bedrägeriet.
Vi ställer oss frågan:
Hur kan en privat fastighetsmagnat begära tillstånd att bygga på mark som kommunen äger?
Har kommunen redan lovat bort fastigheten till Mangelus eller ingår den i en framtida byteshandel med kapitalisten i fråga.
Vi kommer att kräva kommunledningen på svar, var så säkra.

Även den senaste turbulensen i Socialdemokratiska Partiet berörde Berlin och betonade att det är positivt att högerpolitiken får motstånd var det än kommer ifrån.

(s) väljarbas består givetvis av människor som i någon omfattning håller begrepp som solidaritet och rättvisa högt och naturligtvis förväntar sig en politik i linje med detta.
Det har inte precis präglat den (s) märkta politiken i Lysekils kommunfullmäktige så jag förstår att medlemmarna blir förbannade.
Men det är ju närmast tragiskt att det inte kommer att märkas att halva gänget lämnar styrelser och nämnder.
Någon opposition har ju inte förekommit från avhopparna.
Berlin avslutade med att påstå att viljan att stoppa högerpolitiken inte bara finns hos de människor som röstade på Kommunisterna i valet. Så illa är det inte.
Det är naturligtvis många, många fler.
Men i fullmäktige är det bara vårt parti som bjuder högern motstånd.
Det är en sak att tänka på.


Tillbaka till startsidan