Budget-taket får inte begränsa de gamlas och vårdbehövandes rätt till en god och tryggad vård och omsorg.

Reservation till socialnämnden

Jag reserverar mig mot social-nämndens beslut den 27 september 2001, ang. 2002-års budgetförslag.
Social-förvaltningens verksamhet har, genom åren, visat att det aldrig har funnits tillräckligt med pengar och att den alltid har dragits med underskott och besparings-krav under pågående verksamhetsår.
För att behålla en oförändrad verksamhet, måste man se till kostnaderna för den verkliga verksamheten.
Den verkliga verksamheten kräver ökade anslag och inga nedskärningar.
Jag anser att man inte kan se budgetförslag kortsiktigt och inte heller likna den vid sin "privata" ekonomi. Dvs. om lönen inte räcker till så får jag väl avstå.
Budget-taket får inte begränsa de gamlas och vårdbehövandes rätt till en god och tryggad vård och omsorg.

Britt-Marie Kjellgren
ledamot i social-nämnden för KPML(r)

Tillbaka till KPML(r)