Nedanstående motionen är gemensamt skriven av Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupper i Lysekil, Gislaved och Karlshamn. Inlämnad till Lysekils fullmäktige 9/2-05.

Motion angående kommunala åtgärder för att förhindra bl.a lönedumpning vid kommunal upphandling.

Striden kring skolbygget i Vaxholm, där den borgerligt styrda kommunen efter upphandlingen gav uppdraget till en entreprenör utan svenskt kollektivavtal , har aktualiserat behovet att kommunen har möjlighet att  kräva kollektivavtal. Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det lettiska byggbolaget Laval un Partneri har väckt nytt liv i diskussionen om en uppenbar risk för dumpning av löner och försämrade arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad när handeln med tjänster ökar över gränserna inom EU. 

Av den orsaken yrkar vi att kommunen i sina inköps och upphandlingsrutiner skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå.

Kommunistiska Partiet

Yngve Berlin.

Tillbaka till startsidan