Krav till Sveriges Regering från KPML(r) Lysekil.

FÖRDÖM ISRAELS OCKUPATION AV PALESTINA

Varför reagerar inte den Svenska regeringen mer kraftfullt mot den alltmer brutala ockupationspolitik som Israel utsätter Palestinierna för.
 
Krigsförbrytaren Sharon skräder inte orden när han förklarar " Vi skall få dem att krypa för våra fötter. vi skall få dem att be om nåd -därefter kan vi förhandla."
Detta gör man genom att varje dag mördar Palestinier. Man avrättrar kallblodigt Palestinska ledare. Hus jämnas med marken. Man dödar små barn. Man drar sig inte ens för att skjuta mot ambulanspersonal som skall hämta skadade. Eller för att hindra Ambulanser att köra till sjukhus.
För befolkningen på Västbanken och i Gaza blir livet alltmer omöjligt att leva.

Det finns inte två likvärdiga parter i denna konflikt- det finns en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. En part som kräver total underkastelse och en som kämpar för sin frihet.

Det är naturligtvis fruktansvärt när civila Israeler kommer till skada men det är helt och hållet den Israeliska ockupationsmakten som bär ansvaret.

Det är staten Israel och dess statsledning som är förbrytarna, våldsmännen, brottslingarna, terroristerna. Det är de som kränker de mänskliga rättigheterna, det är de som struntar i FN-stadgan, i folkrätten, i internationell lagstiftning!

Detta är det absolut grundläggande i konflikten. Det palestinska folkets land har tagits ifrån dem med våld.

Det är Israel som ockupationsmakt som svarar för ett oförsvarbart våld varje dag, varje timme, varje minut, år ut och år in!

Det palestinska folket - precis som varje annat folk - har all rätt på sin sida att försvara sig mot en barbarisk ockupationsmakt, att bekämpa själva ockupationen. Med de medel som står till buds.
 
Vi kräver att den Svenska Regeringen kraftfullt protesterar mot Israels brutala politik.

Regeringen måste driva kravet på ett villkorslöst tillbakadragande från ockuperat område i enlighet med FN:s resolution 424.

Regeringen måste driva kravet  på att FN ingriper till skydd för det terroriserade Palestinska folket och för att hejda en ytterligare upptrappning av det Israeliska våldet.

KPML(r) Lysekil  10/3 -02
Stig Berlin Ordförande

Tillbaka till KPML(r)