Valet mellan spekulationsobjekt och hyresgästernas boendemilj är enkel !

Bevara utsikten för Badhusbergets hyresgäster

Vem har rätten till utsikt? Den frågan är ofta aktuell så fort om- eller tillbyggnad av hus sker i Lysekil. Nu har den åter aktualiserats sedan 16 villor har projekterats på Bansviksberget. Självklart är den hänförande utsikten ett avgörande skäl till att husen byggs just där.

Men utsikten är lika viktig för de 48 hyresrättsinnehavarna i hus 5,9 och 13 på Badhusberget. Den är avgörande för boendemiljön. Från början utlovades att ingen försämring skulle ske, men för hyresgästerna på första våningen blev det bara ett löfte. Istället för att kunna njuta av fri sikt över hav och öar kommer blickfånget i framtiden att upptas av en tvåmiljonersvilla med tillhörande garage.

KPML:r anser att ingen byggnation skall ske på Bansviksberget om utsikten försämras.

Ytterligare en aspekt är att dessa villor lätt kan bli spekulationsobjekt. Exempel som stödjer dessa farhågor finns i massor. KPMLr´s åsikt är att villorna endast skall säljas till åretruntboende. Tillräckligt många samhällen längs Bohuskusten har mörklagda och folktomma kvarter vintertid, och en sådan utveckling vill vi inte se i Lysekil. Regler som förhindrar att sommargäster köper upp hus i attraktiva kustområden finns i Norge, och borde självklart finnas i Sverige.
 
 

 Leif Ahl

ersättare i byggnadsnämnden

Yngve Berlin

ledamot av kommunfullmäktige

Tillbaka till KPML(r)