Nedanstående uttalande antogs enhälligt på Kommunistiska Partiets medlemsmöte i Lysekil onsdag 27/9 06.

Det politiska rävspelet nonchalerar väljarnas vilja.

Kommunistiska Partiet har på sitt medlemsmöte diskuterat valresultatet och det taktiska spel om makt och positioner som försiggår i Lysekils kommun.
Vi kan konstatera att trots att vi gick kraftigt framåt i kommunalvalet och förstärkte vår plats som kommunens fjärde största parti kommer vi än en gång att manövreras bort från nämnder och styrelser.

Vår uppfattning är att väljarnas vilja på intet sätt kan tolkas som att man önskar ett öppet borgligt styre.
Enligt gängse måttstock röd/grönt mot blått, eller vänster mot höger så kommer inte väljarnas viljeinriktning att infrias.
Miljöpartiet har valt att liera sig med yttersta högern i kommunen, Lysekilspartiet och Socialdemokraterna väljer partitaktiskt att gå i opposition.
I kommunfullmäktige kommer visserligen majoritetsförhållandet med den röd/gröna måttstocken att bli osäker och ”hoppande”.
Där kommer varje fullmäktigeledamot att få bekänna ”färg”.

Men i de nämnder och styrelser som blir resultatet av positionstaktiken från majoritetspartiet (s) och småpartierna mp och Lysekilspartiet kommer väljarnas viljeyttring definitivt på skam.
Detta är en alvarlig demokratifråga som måste ifrågasättas.
Nämnderna består inte av ”folkvalda” utan av personer som respektive parti eller allians utsett.
Genom åren har beslutanderätten i viktiga frågor allt mer flyttats från de folkvalda kommunfullmäktige till de partitillsatta nämnderna och styrelserna.
Så har under gångna mandatperioden exempelvis Bildningsnämnden tagit beslut om att lägga ned Skaftös förskola. Socialnämnden har lagt ned en vårdavdelning och berövat särskilda omsorgens deltagare ”flitpengarna” och Kommunstyrelsen har delegation att sälja ut kommunens fastigheter etc.
Allt detta och mer där till har verkställts utan att de folkvalda kommunfullmäktige röstat om det, än mindre haft chansen och rätt att debattera dessa frågor trots att det berör medborgarna in på bara skinnet.

Vi beklagar inte partiernas dribbel för vår egen del, men vi beklagar resultatet av rävspelet för väljarnas vidkommande eftersom det inte svarar mot deras, i valet uttalade vilja.
Vi kommer, precis som vi gjort de senaste 27 åren att bedriva vår politik i opposition mot den högerpolitik som allt mer kommer att drabba den vanlige enkle medborgaren.
Vi gick till val som Lysekils enda verkliga oppositionsparti och vår erfarenhet säger oss att röstsiffrorna i viktiga politiska frågor också fortsatt kommer att vara två mot trettionio.
Men om något annat politiskt parti i Lysekils kommunfullmäktige vill och vågar trotsa borgarregeringens kommande attacker på den offentliga sektor så är vi en villig och pålitlig partner.


Tillbaka till Kommunistiska Partiet i Lysekil