Tal av Britt-Marie Kjellgren på Kommunistiska Partiets valmöte i Lysekil 9/9-06

Nu är det val igen!
Åter hör man socialdemokraternas, folkpartiets, moderaternas, centerns, ja alla de mer eller mindre styrande partiernas värnande om vård, skola och omsorg.

Samma löften nu som för fyra år sen.
Samma löften nu som för åtta år sen.
Samma löften som alltid.

Man kan förstå att dom intrigerar och avlyssnar varandra. Man kan förstå att dom har varandras lösenord på nätet för att kunna upprepa varandras överbudspolitik.

Alla har samma löften.
Samma, samma, samma!!!
Det skall verkligen satsas på vård skola och omsorg!

Några av årets löften här i vår kommun:
Bättre vård för de äldre (m),
en trygg och värdig äldreomsorg (fp),
gamla ska kunna känna trygghet när det gäller samhällets ansvar för vården (c),
äldre skall kunna åldras i trygghet (s).

Det låter ju bra,
men vi har hört det förut.

Varför är det samma löften val efter val?

Jo, ingenting händer. Inga löften uppfylls.

Om det dom sa val efter val skulle infrias så skulle äldreomsorgen inte se ut som den gör idag.
Dom lovar runt och håller tunt

Om det dom sa val efter val skulle infrias så skulle skolan inte se ut som den gör idag.  
Dom ljuger faktiskt.

Om det dom sa val efter val skulle infrias så skulle vården inte se ut som den gör idag.
Dom lovar runt och håller tunt och ljuger faktiskt.

Ingenting har förändrats.

Inte till det bättre i alla fall.

Ständigt hörs samma ursäkter. Pengarna räcker inte. Vi måste hålla oss inom budgetramarna.
Budgetbalans, budgetbalans!!!

Måste det vara så???

Naturligtvis inte.

För att gamla och vårdbehövande i vår kommun Lysekil skall känna sig trygga och ha det bra
krävs en frisk och välutbildad personal.
För att detta skall bli verklighet krävs ökade resurser, d.v.s. mer pengar till, i det här fallet, äldrevården.
Utsliten och sjukskriven personal blir inte friskare av resursbrist.

Då är det ynkligt av alla de partier här i Lysekil, som så till den milda grad värnar om våra gamla och vårdbehövande,
inte vågar stå upp och kräva  mer resurser när behoven ökar och personalen går på knäna.

Kommunistiska partiet gör det.
Vi säger att pengarna finns!

För att våra gamla och vårdbehövande skall ha det bra betyder maten och det sättet den planeras, lagas, levereras och inte minst serveras väldigt mycket. I själva verket kan det vara en fråga om liv eller död. Det begriper ju alla. I vår kommun finns det kök i alla äldreboenden. Där skall naturligtvis maten planeras, lagas och serveras. Ingen av våra gamla som behöver hjälp med laga sin mat och inte bor på ett äldreboende, bor så långt bort från något av dessa kök, så att de skall behöva få kall mat.  Kall mat en affärsidé som drabbar våra gamla!!!
Under en längre tid har politikerna i vår kommun rustat ner och till och med tagit bort kök så att det blivit omöjligt att laga maten där. Allt detta för att, som dom säger, hålla budgetramarna.
Det är ynkligt av alla de partier här i Lysekil som säger sig värna kvalitet, service, värdig omsorg och en god matstandard för de äldre inte vågar stå upp och kräva mer resurser till en så viktig fråga som maten till våra gamla.  

Kommunistiska partiet gör det.
Vi säger att pengarna finns!

Jag är väl medveten om att riksdag och regering hjälper till att undergräva kommunernas ekonomi genom ständigt nya uppdrag utan full ekonomisk täckning.

Många verksamheter som tidigare finansierades med statliga medel är nu kommunaliserade.
Här tänker jag bl.a. på ädelreformen, psykreformen och inte minst på LSS som är områden där uppgifterna men inte pengarna har levererats till kommunen.

Men är det inte samma politiska partier som sitter och beslutar i riksdag och regering, som här i kommunfullmäktige?

Varför skickar dom inte med pengarna till kommunerna?
Varför ställer inte våra kommunpolitiker kraven på ökade resurser för den kommunala verksamheten  till sina partikamrater i regering och riksdag?

Vi i Kommunistiska partiet vet att det finns pengar i samhället.
Vi i Kommunistiska partiet tycker att all statlig och kommunal verksamhet skall verka för en till alla delar god offentlig sektor.
Vi i kommunistiska partiet tycker att folkets behov skall gå före storfinansens.

 ”Varför finns det obegränsat med pengar när direktörer, börsmäklare och toppolitiker beslutar om sina skyhöga löner och pensionsvillkor
och varför saknas det alltid ekonomiska resurser när lågavlönade ställer krav eller när budgeten för skola, vård och omsorg debatteras?

 MITT SVAR ÄR:
Priset för överklassens omättliga krav på fördelar bekostas av lågavlönade, fattigpensionärer och inte minst nedskärningspolitiken inom den offentliga sektorn.
Orättvisorna och klassklyftorna ökar i samhället.

 Men kom ihåg!!!!
Detta är ingen naturlag.
Det finns pengar i samhället.
Ta pengarna där dom finns.
Höj skatten för de rika!
Stoppa miljardrullningen till EU.
Minska militäranslagen.
Skär ner byråkratin – pengarna till vården! Det behövs mer pengar till vårdpersonal, inte fler chefer.

Vi i kommunistiska partiet
som ställer upp både i kommunalvalet och regionvalet 
står för dessa åsikter i alla sammanhang.
Det gäller inte bara i valtider. Inget valfläsk, eller valfjäsk här.

Rösta på Kommunistiska Partiet
i kommunen och regionen.


Tillbaka till Kommunistiska Partiet