Tal av Henrik KŠllŽn på Kommunistiska Partiets valmšte i Lysekil 2/9-06

Ja, sŒ var det valtider igen och det flŠskas bŒde frŒn hšger och den sŒ kallade vŠnstern med lšften som ska vinna ršster.
Inom loppet av tvŒ veckor ska de vŠnda pŒ fyra Œrs uppdŠmd besvikelse.

Men varje vallšfte - varje ynka utlovad extra krona som slungas ut Šr ett hŒn. Det Šr en spottloska i ansiktet pŒ oss som fŒtt uthŠrda fšljderna av den nedskŠrningshets som bedrivits i bŒde Lysekil och Sverige de senaste fyra Œren.
Som om vi inte minns de indragna vŒrdplatserna pŒ SkŠrgŒrdshemmet.
Som om vi inte minns den indragna flitpengen.
Som om vi inte minns den sŠnkta arbetslšshetsersŠttningen.

Exemplen kan gšras mŒnga, och de visar med all šnskad tydlighet pŒ vilka det Šr som fŒr skjuta till nŠr det fattas pengar i Socialdemokratins Sverige.
Det Šr de sjuka, arbetslšsa och de med stšrst behov.
Och detta anfšrt av det Socialdemokratiska partiet som ocksŒ sitter i regeringstŠllning!?
Detta i ett Sverige dŠr nŠringslivet gŒr pŒ hšgvarv.
DŠr aktieŠgarna fšrra Œret plockade ut 135 miljarder i aktieutdelning.
135 miljarder!
Resurserna finns uppenbarligen, men tydligen inte den politiska viljan.

Centerpartiet och dess ungdomsfšrbund har lagom till valet startat en kampanj. ÕSverige Šr sjuktÕ heter den.
Och visst Šr Sverige sjukt. FrŒga bara alla de som gŒr sjukskrivna med stressjukdomar och fšrslitningskador frŒn ett alltmer uppskruvat arbetsliv.

Men det var inte om dem kampanjen handlade om.

Den syftar till att skapa sŠrskilda ungdomsavtal.
NŠr arbetsgivaren anstŠller en ungdom under 26 Œr ska Kollektivavtal och Lagen om anstŠllningskydd kringgŒs.
Arbetsgivaren ska ha full rŠtt att omedelbart och utan motivering sŠga upp den anstŠllde.
Det Šr en helt sanslšst bakŒtvŠnd logik.
Ungdomars problem ska lšsas genom att vŒra rŠttigheter pŒ arbetsmarknaden ska ryckas undan!?

Men det ger en ohyggligt tydlig bild av det samhŠlle den sŒ kallade Alliansen fšr Sverige vill skapa.
I deras kamp mot massarbetslšsheten ska vŒra rŠttigheter, skydd och kollektivavtal holkas ur till dess vi hŒller tyst pŒ arbetsplatserna.

Nej, ungdomsarbetslšsheten mŒste lšsas med ordentliga, avtalsenliga jobb inom den offentliga sektorn dŠr personalstyrkan Šr pŒ tok fšr liten, men behoven oŠndligt stora.  

Fšr en offensiv vŠlfŠrdspolitik vŠrd namnet

Ršsta pŒ Kommunistiska Partiet!

Tack!

Tillbaka till Kommunistiska Partiet