Denna reservation lämnades in efter valet till nämnder i Lysekils fullmäktige.

Reservation
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige § 2 – 5. 2006-12-14

Torsdagen den 14 december samlades Lysekils kommunfullmäktige för att slutligen och formellt avgöra vilka människor som skulle befolka kommunstyrelsen och de politiska nämnderna och vem eller ”vilka” som skulle bli kommunalråd.
Kommunfullmäktiges representation kan ingen styra och förändra hur gärna vissa högerkrafter än önskar det, där har väljarna sagt sitt.
Men nämnderna kan man i viss mån och med olika medel hålla fria från oönskad opposition och faktiskt nominera människor som väljarna aldrig haft chans att se eller höra.

Nämnderna består inte enbart av ”folkvalda”, utan också av personer som respektive parti eller allians utsett.
Det kan gå så illa att människor som ofta förekommer i ”Justitia” till och med kan komma att väljas till revisionen.
Genom åren har beslutanderätten i viktiga frågor allt mer flyttats från de folkvalda kommunfullmäktige till partitillsatta nämnder och styrelser.
Så har under gångna mandatperioden exempelvis Bildningsnämnden tagit beslut om att lägga ned Skaftös förskola.  Socialnämnden har lagt ned en vårdavdelning och berövat särskilda omsorgens deltagare ”flitpengarna” och Kommunstyrelsen har delegation att sälja ut kommunens fastigheter etc.
Allt detta och mer där till har verkställts utan debatt och beslut i det folkvalda kommunfullmäktige, trots att frågorna berört medborgarna in på bara skinnet.

Utifrån detta politiskt/moraliska sätt att se är definitivt alliansen mellan Miljöpartiet och Lysekilspartiet den mest anmärkningsvärda.
Vi förmodar på goda grunder att många f.d. väljare från det abdikerade Vänsterpartiet lagt sin röst på just Miljöpartiet.
Dessa väljare anade väl inte på valdagen att man med sitt val skulle bidra till att ge det extremt marknadsliberala Lysekilspartiet en ordinarie plats i kommunstyrelsen. Väljarnas viljeyttring kom definitivt på skam genom mp:s principlösa dribbel med ett högerparti för att få platser och positioner.

Vad beträffar den stora, 37 mandat– alliansen, med ett helt och ett tre fjärdedels kommunalråd i spetsen så är det uppenbart att valrörelsens, i och för sig uppblåsta skiljelinjer mellan ”blocken”, nu fått vika och blekna för ”kliar du mej – kliar jag dej” –andan.

Enligt vår uppfattning skulle en teknisk valallians mellan Socialdemokraterna, Kommunisterna och Miljöpartiet (i den mån det existerar ”block” i kommunpolitiken) bäst svarat mot väljarmajoritetens önskan och val.
Nu önskade kommunens största parti, Socialdemokraterna, uppenbart inte en garanterad allierad för vänsteropposition mot den borgliga regeringens kommande attacker.
Utan man valde istället att fortsätta och fördjupa samarbetet med den öppet borgliga alliansen på lokalplanet.
Vi beklagar inte partiernas dribbel för vår egen del, men vi beklagar resultatet av rävspelet för väljarnas vidkommande eftersom det inte svarar mot deras, i valet uttalade vilja.
Och visst är det anmärkningsvärt att Kommunistiska Partiet, kommunens fjärde största parti inte finns representerade i varken Kommunstyrelsen eller nämnder, medan fyra mindre partier gör det.

Vi kommer, precis som vi gjort de senaste 27 åren att bedriva vår politik i opposition mot den högerpolitik som med en ny regering allt mer kommer att drabba den vanlige enkle medborgaren.
Vi gick till val som Lysekils enda verkliga oppositionsparti och vår erfarenhet säger oss att röstsiffrorna i viktiga politiska frågor också fortsatt kommer att vara två mot trettionio.
Men om något annat politiskt parti i Lysekils kommunfullmäktige vill och vågar trotsa borgarregeringens kommande attacker på den offentliga sektor så är vi en villig och pålitlig partner.

Kommunistiska Partiet     Yngve Berlin                                            Britt-Marie Kjellgren

Tillbaka till kommunistiska partiet