Valtal av Britt-Marie Kjellgren för KPML(r) i Lysekil 14/9-02

Hej, jag heter Britt-Marie Kjellgren. Jag har under den senaste mandatperioden haft förmånen att få sitta för KPML(r) i socialnämnden här i Lysekil.
Det har varit en mycket intressant och lärorik tid för mig.
Men det är ändå väldigt mycket som förvånar och upprör mig när det gäller kommunal-politiken.
Ett utav våra större politiska partier har under denna valrörelse en slogan ­ allt hänger ihop! Och i det vill jag ge dom rätt. Men när det gäller den kommunala verksamheten verkar samma politiker och förresten politiker från övriga partierna också - inte ha en aning om  hur saker och ting hänger ihop.

I förra valet gick alla partier ut med att nu skulle det satsas på vård skola och omsorg.
Eftersom jag ju sitter i socialnämnden har jag därför på rätt nära håll kunnat se att en satsning på vården och omsorgen har dessa partier inte haft mycket till övers för.
Snarare har sedan dess  personalnedskärningar och sparbeting av olika slag samt taxehöjningar varit ett stående inslag för socialnämnden i Lysekil.
Alla fullmäktiges politiker vet att kommunens ekonomi är dålig, och högerpartier av olika schatteringar påstår att det beror på slarv och ansvarslöshet, alternativt att det inte finns mer pengar, men bara KPML(r) säger varför kommunens pengar inte räcker och pekar åxå ut de ansvariga.
Vi menar att allting hänger ihop!
I nämnderna anklagas vi för att inte ta politiskt ansvar, när vi vägrar gå med på försämringar och sparbeting. Det är helt riktigt att vi inte tar ansvar för några nedskärningar när vi vet att det finns hur mycket pengar som helst hos överklassen. Att att gå med på att skolan eller omsorgen om de gamla och vårdbehövande skall försämras, eller att det skall införas maxtaxor som gynnar de rikaste samtidigt som man vet att regeringen givit skattelättnader till dem som tjänar mest,
det är sannerligen oansvarigt, för att inte säga mäniskofientligt.

Att stillatigande åse när gemensam egendom säljs, personal går i väggen, vård försämras och bli dyrare och man vet orsaken till det, så är det inte bara ansvarslöst, utan snarare medhjälp till brott, speciellt om man säger sig veta hur allt hänger ihop. Därför tiger inte KPML(r) det .
Jag har under min mandatperiod  i socialnämnden hela tiden reserverat mig mot alla nedskärningsförslag.
På det senaste socialnämndsmötet gällde det att redan nu besluta om besparingar i 2003 års budget.
Då var jag återigen tvungen att reservera mig.
Dessa besparingar kommer att innebära personalminskningar inom en verksamhet som redan är hårt ansträngd. Behovet av en god och väl fungerande omsorg för såväl gamla och vårdbehövande  samt personal tillåter inga nedskärningar. Den stora sjukfrånvaron bland de vårdanställda här i Lysekil är ett tydligt tecken att belastningen på personalen redan är för stor.
Dessutom drabbar de föreslagna avgiftshöjningarna tex för färdtjänst och fotvård alltid den grupp som har de lägsta inkomsterna.
Detta är fel och osolidariskt.
Det är verksamheten som skall styra budgetens storlek och inte tvärtom.
 
För dej som verkligen vill ta ansvar för vården och omsorgen i Lysekil  gör det tillsammans med KPML(r) i årets kommunalval.

I år har vi också glädjen att kunna ställa upp i regionvalet. Fast glädje är kanske inte det man först kommer att tänka på när man hör talas om Västra Götalandsregionen.
Såvida man händelsevis inte är arvodessugen politiker eller regiondirektör förstås, och tjänar 100 000 i månaden!
Många kommunalråd i västra Götaland är inte heller speciellt glada och anser att Regionen svikit löftena om bättre vård. Det är inte ofta vi är så överens med kommunalråd, men situationen är verkligen katastrofal både för patienter, anställda och regionens ekonomi.
 

Medan en stor del av lönepotten till vårdanställda går åt till inhyrda läkare och sjuksköterskor från diverse privata bemanningsföretag , som dessutom tjänar  mycket mer än  vanliga doktorer och sköterskor, så anser alla partier i regionfullmäktige dvs både V och sossarna ,att det inte finns några pengar för att höja lönerna för den personal som tjänar under 15 000kr i månaden.
Samtliga partier i regionfullmäktige anser dessutom att sjukvård skall konkurrensutsättas och tas över av sk alternativa driftsformer, dvs privatiseras.
Kostnaderna för bemanningsföretag har fördubblats sedan regionen beslutade att inte anlita bemanningsföretag. Snacka om att ta ansvar!
Regionens sjukhus producerade också mindre vård 2001 än året innan, trots att landstingsskatten höjts med 75 öre.
Dessutom producerades den till ett  högre pris,
och det berodde banne mej inte på nån låglönesatsning för de anställda. Mindre och dyrare vård alltså!
Våra sjukhus har också förlorat hundratals vårdplatser sen regionen infördes.
Vem tjänar på detta?
Jo, ekonomiskt tjänar en jättelik byråkrat- och politikerstab på detta.

Det går till precis som i Lysekil- som när kultur och fritid skall sälja tid i idrottsanläggningarna till skolan fast alltihop är samma konkurs,

så sitter det i regionen massor av beställar- och utförarnämnder och köper och säljer till varandra. Hundratals byråkrater och politiker i samma konkurs, fast i olika nämnder, köper och säljer och skickar papper till varandra  och uppbär feta arvoden och löner.
Resultatet har blivit sämre och dyrare vård för skattebetalarna och långtidssjukskrivningar och svältlöner för de lågavlönade som drar det tyngsta lasset.

Politiskt tjänar högerkrafterna på en usel offentlig vård, enligt principen ju sämre dess då bättre. Ju sämre offentlig vård dess då lättare att lansera sk alternativa lösningar dvs privatvård för dom som har pengar.

Missförhållandena i Västra regionen gäller också för sjukvården i Sverige i stort, och hänger ihop med EUs krav på minskad offentlig sektor. Sedan 1990 har 36 000 vårdplatser och
154 000 anställda i kommuner och landsting försvunnit.
Under nästa år kommer ännu fler vårdplatser och anställda att försvinna.
Är detta något du och jag kan acceptera när enskilda Percy Barnevikar kan få pensioner som motsvarar Lysekils driftsbudget i två år!
 
Vård skola och omsorg som sagt,
 nu är det val igen och nu dammas de gamla honnörsorden av.
Jag läste i Lysekils-posten i veckan ­ Stig Nilsson uttalade sig ­ "om S vinner valet blir det 11 miljoner mer till skolan och omsorgen i Lysekil"!
Vad hände då med de sk Perssonpengarna som skulle satsas i dessa krisområden?
Jo, staten gav kommuner och landsting 18 miljarder kronor under den gångna valperioden till att stödja vård skola och omsorg.
Samtidigt tog man tillbaka 8 miljarder i höjda momsavgifter, Egenavgifternas genomförande innebar att skatteunderlaget för kommuner och landsting minskade, och det ledde till en ytterligare förlust med 2,5 miljarder, och resten har försvunnit med statsbidragens urholkning pga kostnadsökningar.
Allt enligt Tidningen kommunalarbetaren. Det blev alltså inte ett öre kvar av Perssonpengarna- INGENTING - men det lät bra.
 

KPML(r) :s huvudkrav i regionvalet är Rädda vården -skrota regionen,
Skär ner byråkratin - pengarna till vården och de vårdanställda.
Lika sjukvård för fattig som rik!
Allting hänger som sagt ihop. Du som har förstått hur de hänger ihop och vill ha en verklig vänsterpolitik grundad på skatt efter bärkraft, gemensamt ägande av samhällets rikedomar och solidariska värderingar välj KPML(r) i kommunal och regionalvalen, tillsammans ändrar vi på orättvisorna och missförhållandena!
 

Tillbaka till KPML(r)