Efter valet har Kommunistiska Partiet blivit påhoppade av diverse "patentdemokrater" som förfasat sig över vårt partis politik. Här kommer svar på tal mot herr Olsson från Yngve Berlin.

Vad är det för fel att ha visioner?


Det är märkligt vad stressade vissa politiker blivit av blotta tanken att Kommunistiska Partiet ( fd KPMLr) skulle kunna bli representerade i Kommunstyrelsen i Lysekil.
Vad är det som är så märkvärdigt med att 4:e största partiet i kommunen också skulle få plats i nämnderna?
Kurt Olsson (fp) är sist i raden av patentdemokrater som vill hålla KP utanför Kommunstyrelsen. Vad är det för demokratisyn?
Olsson förfasas över att (s) ordförande i Lysekil sagt sig beredd att ”släppa in KP i demokratins finrum genom en teknisk valsamverkan”.
Snälle herr Olsson, vi är redan i ”finrummet”, kommunfullmäktige, med två mandat och vi har varit representerade där i mer än 27 år, vill du förbjuda oss där också?
Till skillnad från tidigare belackare, Nordlund (m) och Rombrant (Lp) har Olsson läst på och citerar vårt partiprogram, ganska korrekt.
För vi tycker just som vi skriver, att (s) ”inte längre representerar de arbetande och deras intressen”.
För vad skall man säga om exempelvis de avgående (s)-ministrarnas snikna krav att få behålla sina ministerlöner ett år extra. Och vad skall man säga om godsägare Göran Person? Att han var en arbetarledare, eller?
Vi tycker också att ”Den nuvarande fackföreningsrörelsen i Sverige har vridits ur de arbetandes händer”.
Eller vad säger de ”kommunalare” som kämpade för bättre löner och villkor i strejken, ”Vi tar fajten”, med sveks å de grövsta av de välavlönade fackföreningsombudsmännen.
Det är för att vi behöver riktiga fackföreningar som vi kritiserar ombudsmannaväldet i LO som gjort sig till ”en del av samhällets överhet”.
Det är lite sämre ställt när Olsson ”tolkar” andra delar av vårt partiprogram.
Han ”tolkar” fel i frågan om vår demokratisyn, flerpartisystem och inte minst om vår inställning till våld. (läs vårt program det finns på vår hemsida).
Men rubriken på hans debattartikel är ovanligt konstruktiv och intressant.
”Vad vill kommunisterna ändra i dagens Lysekil?”
Jo, vi vill satsa på verksamheten och personalen i kommunen istället för på fler chefer och kommunalråd.
Vi vill att kommunen tänker långsiktigt och tar tag i frågan om ”integreringen” av ungdomen genom att satsa på mötesplatser för föreningslös ungdom. (vi har en motion i frågan)
Vi vill att kommunen agerar tydligare i miljöfrågorna kring Preemraff. (motion i frågan).
Vi vill att kommunen tar ställning och agerar när jobben hotas.  
När Framfoods ägare deklarerade att man skulle flytta det mesta av sin produktion till Finland (och driva fabriken där med inhyrd billig arbetskraft från Polen) då teg alla politiker i Lysekil utom kommunisterna.
Och när det gäller demokratifrågan så tycker vi att det börjar likna ett enpartistyre i Lysekil när (s), (fp) och (m) gemensamt bäddar för ett ”oppositionsråd” utan att det finns en opposition i kommunstyrelsen.
Köp en betala för två (tre), det var inte vad (s) arbetarväljare önskade sig.
Vi har en konkret politik Olsson men vi har också visioner om ett bättre samhälle där makten över produktionen inte ligger hos snikna kapitalägare.
Vad är det för fel på visioner och önskan och kamp för en rättvisare värld?
Lever vi i den fredligaste av tider och bästa av alla världar, Olsson?

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet nov-06


Tillbaka till kommunistiska partiet