Intervju i Proletären nr 45-03 om nedskärningarna i Västra Götalandsregionen.

Yngve Berlin, kommunfullmäktigeledamot för KPML(r) i Lysekil:

"Systemskiftet kan stoppas"

Yngve Berlin KPML(r), medlem i Lysekil kommunfullmäktige och distriktsansvarig för Norra Bohuslän och Dalsland, var naturligtvis på plats i Uddevalla när regionpolitikerna höll presskonferens om nedskärningar av NU-sjukvården.

Han reagerar mycket stark, särskilt mot beslutet om en "stopplista", att viss vård inte längre ska ges till befolkningen.

Hur ser du på de nya nedskärningarna inom vården?
- Regionpolitikerna skär ner med 120 miljoner kronor och jag slås av hur de kan låta så i sammanhanget beskedliga nedskärningar slå så hårt. Att lägga ner sjukhus som i Dalsland och med det ställa personalen utan jobb på orten och hela bygden utan vårdplatser är ett dråpslag. Naturligtvis sparar politikerna inte på byråkratin eller sin egen verksamhet. Med regionen tvingas vi över skatten betala dubbel politikerbesättning genom beställar- och utförarnämnder.

Inhuman utveckling

- Men först och främst reagerar jag mot cynismen i det nya beslutet att skära bort viss vård, att befolkningen här i norra delen av Västra Götaland inte längre ska har samma rätt till vård som andra. Detta är inget annat än början till ett systemskifte.

Kan denna inhumana utveckling vändas?
- Jag hoppas att folk ser och reagerar mot detta. I valet lovade regionpolitikerna att satsa på vården. Nu ser vi resultatet; att den satsningen bara ska gälla dem med som har råd. Vi i KPML(r) säger att livskvalitet aldrig får sitta i plånboken.


- Det behövs mer pengar till vården, och det är ju alldeles uppenbart att det finns pengar i samhället. Med beslutet idag visar att detta inte kan genomföras av regionpolitikerna. Systemskiftet kan stoppas, men bara genom massiva folkliga protester.

Lars Rothelius

Tillbaka till KPML(r)