Nedanstående är uppföljning av interpellation från -99 Läs den här

AGA? Numera tillåten?

Frågan är fel ställd! Sade Stig Nilsson.
För drygt ett år sedan, närmare bestämt på fullmäktigemötet den 16 december 1999 debatterade (s) och KPMLr vilka effekter de nya A-kassereglerna skulle få.
KPMLr varnade för att det nya förslaget "bekämpar de arbetslösa som personer istället för arbetslösheten som företeelse"
Lika okunnigt som tvärsäkert slog kommunalrådet Nilsson (s) fast att frågan var "fel ställd".
"Förslaget borde minska oron för att hela tiden finnas till i mer eller mindre bra åtgärder för att kvalificera sig för en ny a-kasseperiod eftersom det nya förslaget blir betydligt enklare".
Han påstod också att de nya reglerna innebär att den arbetslöse "delar av perioden kommer att få en högre ersättning, även om jag (SN) tycker att den kunde vara ännu högre" (Ur kf-protokoll Dnr: 99-402-149).
För att bemöta det senare Nilsson-citatet, kan jag berätta. Det blev ingen högre ersättning!!! Det var det enda i förslaget som inte genomfördes! Däremot gjordes ytterligare skärpningar vad gäller myndigheternas möjlighet att tvinga den arbetslöse att flytta från orten och ta sämre betalda jobb.
Svenska kommunförbundet har i ett cirkulär till bl.a Lysekils kommun (inkl kommunalråd) förklarat de nya reglerna i regeringens. (prop.1999/2000:139).
Man skriver:
"Sökområde: Under de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod får den arbetssökande begränsa sitt arbetssökande till lämpligt arbete inom sitt yrkes och i närområdet." (cirkulär: 2000-2:23)
Därefter är det upp till myndigheterna att bestämma sökområdet vad gäller yrke och geografi !!!
"Sanktionsreglerna: ändras så att den som har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl eller som utan att uttryckligen ha avvisat ett sådan arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd, får sin dagspenning nedsatt med 25% under 40 ersättningsdagar och med 50% under 40 nya ersättningsdagar vid en andra förseelse inom samma ersättningsperiod.
Vid det tredje tillfället inom samma ersättningsperiod upphör ersättningsrätten till dess personen i fråga har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor" (cirkulär 2000-2:23)
Även här måste klargöras att myndigheterna avgör "lämpligt arbete" och "godtagbara skäl"!
Den bortre parentesen är ett faktum!
Enligt tjänstemannen Wiklund vid Vänersborgs arbetsförmedling kan ett sådant "godtagbart skäl" vara "om lönen är 10 % lägre än A-kasse ersättningen"!!! ( Radio Väst januari 2001)
Slutsats av denne tjänstemans yttrande är att ett arbete på annan ort med 9% (!) lägre lön än den a-kassa du för tillfället uppbär är "lämpligt arbete". Vägrar du ta jobb på dessa villkor hotas du att bli utstämplad.
Jag har inte feltolkat Wiklund! Men har ändå undrat om han inte menade 10% lägre lön än den a-kassegrundande lönen, men hur det än är med det så är det ett skamligt förslag!
Den 5 februari blir detta skamliga förslag det regelverk som gäller för de arbetslösa i Sverige.
Regeringen och dess bundsförvanter, mp och V som godkänt förslaget har inte lämnat något åt slumpen!
"Hela arbetskraften" som politikerna torrt val att kalla Sveriges arbetsföra människor, skall sättas under press.
Syftet är att pressa lönekrav och övriga arbetsvillkor och gynna "lönsamheten", dvs aktieägarnas vinster.
Därför låter man inte ens de människor som uppnått 55+ åldern att få ett värdigt avslut på sitt arbetsliv, som kanske varat från det dom var 14 år!
De som idag har OTA har hittills i mer eller mindre regelrätta offentliga jobb, utöver a-kassa fått 45 kr/dag i stimulans samtidigt som man fått en någorlunda sammanhängande ledighet (semester) precis som andra offentliganställda. Men nu tar regeringsalliansen bort 45-kronan, ca 1000-lappen i månaden och den OTA-anställde får bara rätt till 10 (!) dagars semester.
När Stig Nilsson och undertecknad debatterade frågan på fullmäktige sade Nilsson,
"om det framkommer saker eller sker förändringar under resans gång, så kommer vi som politiskt aktiva att ha synpunkter på om vi tycker att saker och ting drabbar arbetslösa på ett mycket negativt sätt". (kf-protokoll 99-402-149)
Det är väl uppenbart t.o.m för ett socialdemokratiskt kommunalråd att de nya reglerna "drabbat arbetslösa på ett mycket negativt sätt".
Nu räcker det inte att "ha synpunkter"! Man måste våga ta strid mot försämringarna Nilsson.
Trots att KPML r väckte frågan till debatt i Kommunfullmäktige via en interpellation,
(som enligt kommunallagen tillåter alla i fullmäktige att yttra sig ), så hördes inte ett ljud från miljöpartiet eller Vänsterpartiet i denna viktiga fråga.
Den enda utöver (s) och (r) som yttrade sig var moderaten Nordlund som vill förhindra KPMLr från att ta upp fråga till debatt. Det senare förvånar väl ingen, eftersom den blå-bruna högern anser sig ha monopol på rätten att debattera.
Nu förväntar jag mej en saklig debatt i denna fråga!
Tyvärr har herr Nilsson en förkärlek att inte svara på kritiska åsikter från vänster, medan han med liv och lust drabbar samman med Moderaterna och helst Staxäng.
Undertecknad är inte den ende som fört fram kritiska åsikter i frågan om hur arbetslösa behandlas. Politiskt intresserade människor inte minst de drabbade är mer intresserade av att du svarar vänsterkritik än när du gnabbas med officiella högern.
Nu är det dags att du formulerar dej Nilsson, eller vågar Du inte?

Yngve Berlin. Fullmäktigeledamot KPML(r)
 
 

Tillbaka till KPML(r)