Yngve Berlin fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet följer upp frågan om bostadspolitiken i Lysekil och ger svar på tal till en insändare i Lysekilsposten ”var rädd om investerare som Mangelus”
ägg är "cynisk bostadspolitik i Lysekil"

Lysekils kommun gynnar de rikas bostadsmarknad!
Det närmar sig jul och traditionella lovsånger kommer att ljuda över nejden, det hör liksom till. Man behöver inte tro på tomten, han kommer ändå, det hör också julen till.
Men när lovsångerna i vintermörkret tar sig formen av hyllningssång till fastighetskapital med inriktning på penningstinna sommarbosättare (som mörklägger kustkommuner) då står jag inte ut.
Vet inte hur mycket min insändare från i måndags om bostadspolitiken i Lysekil påverkat lovsångsinsändaren.
Tänk efter!
Hur rimmar det faktum att Per Mangelus och kommunen i Gamlestan (med enorma kringkostnader som följd) vill ha en ”blandning av bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus och tätt liggande fristående hus och/eller radhus”, med beslutet att vägra använda husen på Fridhem som bostäder? (Beslut tagna på samma kommunstyrelsemöte onsdag 26/11).
I mina ögon är det oegentligheter, man gynnar ”bostadsmarknaden” för Mangelus och Co och ser till att det inte blir ”obalans på tillgång och efterfrågan”.
Man kan inte tolka beslutsunderlaget från fastighetsförvaltningen och besluten på annat sätt.
Man skriver klart och tydligt i frågan om husen på Fridhem:
”I bud ett och två avser man att återföra lägenheterna till bostadsmarknaden som permanentbostäder. Vi kan se en risk i att återföra 50-60 permanentbostäder till bostadsmarknaden där vi då riskerar att få en obalans på tillgång och efterfrågan”.
Kan det skrivas tydligare?
För övrigt vill jag säga att det är synd att man inte vågar underteckna sina alster och stå för sina åsikter.
Det är inte bra med anonyma insändare (jag respekterar dom naturligtvis ändå) det kan ge upphov till spekulation om vem som står bakom.
Ett tag tänkte jag att det var ”exploatören” själv som skrivit men nu förstår jag att det inte kan vara så.
Insändaren är ju undertecknad med ”skattebetalare” och då kan det ju inte vara personen i fråga.

Yngve Berlin fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet 28/11-08


Tillbaka till startsidan