Nedanstående debattartikel är publicerad i Lysekilsposten 24/11 och i Bohusläningen 28/11.
Läs även inlägget: Lysekils kommun gynnar de rikas bostadsmarknad!

Cynisk bostadspolitik i Lysekil

Som representant för fjärde största partiet i Lysekil känner jag en frustration över att vårt parti inte har tillträde till kommunstyrelsen.
Speciellt när jag läser dagordningen och underlaget till kommunstyrelsens möte nu på onsdag med viktiga punkter om bostadspolitiken i kommunen.
Vi hade säkert inte kunnat stoppa galenskapen men det hade kunnat bli en klargörande debatt som kastat ljus över fördunklade frågor.
Vi tycker inte det är vettigt när politiker avstår eller avvisar möjligheten att skapa billiga bostäder och lösa bostadsbristen hos bland annat ungdomar.
Men det är vad som kommer att hända på KS mötet på onsdag.
Kommunen är i full färd med att bedöma anbud på skattebetalarnas fastighetskapital i Fridhem.
Vi har gång på gång i fullmäktige försökt få övriga politiker med oss på förslaget att kommunen istället skall använda samtliga bostadshus på Fridhemsområdet som just bostadshus.
Vi vet att kommunen har ett avtal med staten (bostadskreditsnämnden) som kräver att bostadsfastigheterna skall säljas eller rivas innan 31 december i år.
Men det är inte förnuftigt bara för att det finns ett avtal mellan ”statliga” och kommunala politiker, jag tycker det är rent ut sagt sjukt.
Man skall ha klart för sig vad för avtal och pengar det handlar om.
När staten via bostadskreditnämnden under den ekonomiska krisen på 90 talet stöttade kommunala bostadsbolag så gjorde man det för att kommunen skulle kunde betala sina räntor till bankerna.
Det är skattepengar som förskingras när man antingen river eller ”skänker” bort våra fastigheter.På onsdagens kommunstyrelsemöte behandlas en annan bostadspolitisk fråga, ett plantillstånd för ”NORRA HAMNSTRANDEN”.
Där vill Per Mangelus och kommunens utvecklingsenhet i ”gemensamma utgångspunkter och mål för planeringen” ha en ”blandning av bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus och tätt liggande fristående hus och/eller radhus”!Man saboterar alltså möjligheten att skapa billiga bostäder i ena änden av stan och är bredvillig till att skapa svindyra lägenheter i andra.
Skattebetalarnas kommande ”kringkostnader”  för ”Norra Hamnstranden” vågar jag knappt tänka på.
Vi vill att alla människor skall kunna bo attraktivt men vi vet att med nuvarande politik är det fram för allt dom rika förunnat.Det är ingen slump att det blivit så att dyrt exklusivt byggande bejakas i KS medan billiga bostäder till behövande utan feta bankböcker förskingras.
Det är en medveten politik.
Hör bara på fastighetsförvaltningens motivation till att anta just anbud nr 3 och inte 2 eller 1 för att bli kvitt fastigheterna på Fridhem.
”I bud ett och två avser man att återföra lägenheterna till bostadsmarknaden som permanentbostäder. Vi kan se en risk i att återföra 50-60 permanentbostäder till bostadsmarknaden där vi då riskerar att få en obalans på tillgång och efterfrågan”.En risk i att återföra 50-60 permanentbostäder till bostadsmarknaden, hur cynisk får man bli?
Det är en tjänstemans ord men den speglar ansvariga politikers vilja att till varje pris och på alla vis stödja ”bostadsmarknaden” för Mangelus och Company och se till att det inte blir ”obalans på tillgång och efterfrågan”.
Man kan bli mörkrädd för mindre.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan