Sverige ut ur EU - Nej till EMU!
Tal av Maria Ahlström vid  KPML(r):s möte på Kungstorget i Lysekil den 17/3 2001

Redan1992, långt före  det olycksaliga EU-valet, uttalade en person en oemotsäglig sanning om vad EU skulle innebära för Sverige.  Han sade; EU kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna för Sverige på 100 år, ja kanske nånsin. Följden blir omfattande neddragningar inom offentlig sektor, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen.
En klarsynt EU-motståndares analys tänker ni kanske, men faktum är att uttalandet kommer från Peter Wallenberg, en av svensk kapitalisms förgrundsfigurer.
10 år har gått sen detta yttrande och att Wallenbergs definition av EU är den korrekta har blivit en dyrköpt erfarenhet för Sveriges folk.  Wallenbergs analys är allt  nånting helt annat än de rosenskära dimridåer om EU den socialdemokratiska propagandan la ut.

På punkt efter punkt visar det sig att EU-medlemskapet inte inneburit något annat än lagstadgad moderat- och marknadspolitik, precis som Wallenberg deklarerade och EU-motståndarna sade.

Omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn är något Sveriges underklass  dagligen upplever antingen det gäller sjukvård, skola eller social omsorg i allmänhet. Trots att det enligt statsmakterna gått så bra för Sverige på sista tiden och vi har ett överskott i statsbudgeten , får detta överskott inte användas för att täcka de köande behövandes behov. Regeringen har med berått mod frånhändat sig rätten att fördela statens överskott till dem som är i behov av det.
EU har beslutat de offentliga utgifternas storlek, oavsett vad det finns för tillgångar eller behov i landet.
Med tanke på att Annika Åhnberg  V och sedan S, innan valet bedyrade att " Medlemskapet  ger de ekonomiska förutsättningarna att bibehålla och utveckla vår höga välfärdsnivå " kan inte regeringens agerande betecknas som något annat förräderi i högre skolan.

Arbetsgivarföreningen som i motsats till socialdemokraterna åtminstone inte utger sig för att brinna av något socialt pathos, hävdade angående pensionerna  att "enda möjligheten att behålla ett bra pensionssystem är att gå med i EU."  Det nuvarande pensionssystemet är säkert väldigt bra för dem som har kapital att placera  i kapitalisternas aktiefonder, och säkert åxå för dem som lever av att köpa och sälja fondernas aktier, men knappast för dem som har arbetat för vanliga löner i hela sitt liv och nu får se AP-fonderna, vilka bestod av arbetande människors inbetalade lönepengar  konfiskerade och stulna under ett så kallat arbetarpartis regering .
 Människans elementära behov skall utsättas för marknadskrafternas råa intressen och kan du inte betala får du väl gå under, det struntar väl kapitalisterna i, och tydligen de övriga EU-förespråkarna åxå.

Nu är det inte bara den traditionella världfärdspolitiken som måste anpassas till EU-kapitalisternas behov. I och med att regeringen har avlagt trohetsed till det europeiska storkapitalet har man samtidigt frånsagt sig rätten att föra en nationell sysselsättningspolitik. Glöm sånt trams som sysselsättningsskapande åtgärder, de ryms varken under utgiftstaket eller i den nya marknadsanpassade ideologi som härskar i regeringen. Är du arbetslös får du flytta till de ställen där eventuellt arbete finns, och vägrar du, blir du avstängd från arbetslöshetskassan. Kallar kapitalet dej till Malmö är det bara att ge dig av, antingen du har familj, hem eller andra, i kapitalisternas och regeringens ögon, oväsentliga skäl för att inte kunna flytta. Att du kanske tjänar mindre och därmed alltså för lägre a-kassa nästa gång du blir arbetslös är inget skäl att vägra.
 Mjuk i ryggen skall den svenske arbetaren vara om han skall vara med i EU, och till denna människofientliga verklighet  har vi förts av socialdemokraterna och SAF i skön förening.
Den EU-styrda Arbetslöshetspolitiken kommer dock inte bara att leda till fullständig laglöshet för de arbetslösa utan till yttermera visso påskynda nerläggningen av hela landsändar som inte anses lönsamma.

När det kommer till kostnader som gäller EU självt finns det dock tydligen inga gränser eller utgiftstak.
 Varje minut betalar Sverige , dvs bl.a  du och jag  49 600 kr till EU. I år har skattebetalarna dessutom fått skjuta till nästan en miljard kronor för att få anpassat landet till att ta emot Eu-garnityret under Sveriges ordförandetid. Det är inte utan att man kommer att tänka på psalmen " Bereden väg för Herran, berg sjunken, djup stån opp " när man läser om utjämnande  av stensättning på gator och torg, parkeringsförbud för boende inom jätteområden runt EU-möten , passerkort och id-kontroller för dem som råkar bo i närheten av en plats där något möte skall hållas, och jättepolisuppbåd som skall skydda de arma byråkraterna från verkligheten.
Som sagt, för EU-pampar saknas utgiftstak!
 

För 49 600 kr i minuten skall vi förutom myglande byråkrater underhålla ett djup odemokratiskt system.

Ett parodi-parlament som inte har rätt att komma med egna förslag, eller fatta beslut.

En EU-bank, vars styrelse utses av privatkapitalister , och är oavsättlig.

En flyktingpolitik som enligt FNs generalsekreterare strider mot folkrätten och Genevekonventionen.

EU är en odemokratisk organisation, och regeringens klämkäcka stridsrop "svensk öppenhet i EU" är exceptionellt naivt önsketänkande, det är något som inte går att genomföra även om parollen skulle varit allvarligt menad. Sverige har 3,5 % av platserna  i det tandlösa  parlamentet. I Sverige betyder mindre än 4 % av rösterna att man inte ens kommer in i parlamentet, så obetydlig är representationen.  Proportionerna säger allt om Sveriges möjlighet att påverka EU.
Efter  Nicemötet i december begränsades vårt inflytande än mer  genom att de enskilda staternas veto rätt avskaffades på  ytterligare 35 områden och vår representation i kommande ministerråd skars ner.
  Ju mindre Sverige får att  säga till om i EU, desto mer urholkas samtidigt vår nationella självbestämmanderätt . Vi har inte längre rätt att bestämma över sånt som berör vårt eget land , det bestäms i Bryssel!
EU strider helt enkelt mot svensk grundlag, som säger att all makt i landet skall utgå från folket! I veckan kunde man läsa på text tv hur Göran Persson som EU-ordförande driver den flyktingfientliga linjen att alla transportbolag som för med sig flyktingar utan handlingar in i EU skall tvingas böta 45 00 per flykting. I Sveriges riksdag röstade alla partier emot förslaget! Men Göran Persson driver det som ordförande.

Under Göran Perssons ordförandeskap blir EU än mer odemokratiskt.
Allt fler områden inom EU planeras att underställas hemligstämpel och göras oåtkomliga för offentlig insyn. Inte bara olika dokuments innehåll kan hemligstämplas utan till och med det faktum att de överhuvudtaget existerar!  Snacka om Öppenhet i EU!

Utredningen om myglet på EU-kontoret i Stockholm är ett slående exempel på detta brott mot offentlighetsprincipen. Stockholms tingsrätt har meddelat att en  kvinna som varit anställd på EU-kontoret och är berörd av  utredningen om de oegentligheter som förekommit där, inte får läsa vad där står om henne själv. Tingsrätten meddelar åxå att  handlingen hade varit offentlig om svensk lag fått råda.
Men före EU-omröstningent förklarade Odd Engström S  att "den svenska offentlighetsprincipen skall gälla även EU-dokument".
 

För 49 600 i minuten tvingas vi åxå vara med i en organisation som håller på att bygga upp en egen arme, till vilken socialdemokraterna,  om två år tänker skicka svenska soldater, örlogsfartyg, tanks och stridsflyg.
Och inför EU-omröstningen bedyrade såväl Ingvar Carlsson S som propagandaorganisationen Nätverk för Europa att alliansfriheten inte skulle överges vid ett EU-inträde.
 

Behövs fler exempel?
På område efter område har det visat sig hur falsk och försåtlig den ja-propaganda var som vi överöstes med inför EU-valet. Men verkligheten kommer alltid ikapp lögnen och EU-motståndet är idag större än nånsin i landet. Göran Perssons förhoppning om att hans ordförandeskap skulle leda till att svenskarna skulle bli med EU-entusiastiska och att ja och nej-debatten skulle ta slut har kommit på skam. I torsdags meddelades att EU-motståndet vuxit !
EMU-frågan har inte heller direkt stärkt regeringens positioner. Valutaunionen kommer att innebära dråpslaget mot alla möjligheter att föra till exempel en nationell ränte- och konjunkturpolitik i folkets intresse. Ett EMU-medlemskap kommer att innebära fullständigt platt fall för de stora kapitalintressena i Frankrike och Tyskland, och motståndet mot EMU är i dag så stort att det från regeringens sida inte är tal om någon folkomröstning inom överskådlig framtid.

Du som värnar om nationell självbestämmanderätt, alliansfrihet, ett rättvist, humant offentligt välfärdssystem, arbete åt alla , kvinnans jämlikhet, stopp för rovdrift på djur och natur, en solidarisk regionalpolitik, kort sagt du som värnar om ett människovärdigt samhälle, låt Göran Perssons ordförandeskap i EU bli en startsignal för en förnyad och intensifierad kamp för att Sverige skall lämna EU.

I hela landet byggs nu upp olika nätverk för ett upptrappat EU-motstånd.
KPML(r) uppmanar  och inbjuder alla EU-motståndare i vårt område att tillsammans med oss under våren arbeta för ett ökat medvetande om vad EU och EMU innebär för vanliga löntagare och vårt land, så att vi kan få igång en kraftfull opinion för ett svenskt EU-utträde. läs det  öppna brevet
I juni kommer ett EU toppmöte att hållas i Göteborg. Vi hoppas att vår gemensamma
kampanj åxå skall mynna ut i att så många människor som möjligt tar tillfället i akt att visa vad vi tycker om det odemokratiska EU och deltar  i den stora demonstration som arrangeras av EU-motståndare den 15 juni.
 

Under tiden jag talat har vi  betalat 645.000 kr  till EU.  Låt oss sätta stopp för det!
 

Tillbaka till KPML(r)