Tal av Stig Berlin på demonstration  i Lysekil den 22/3-03 mot USA:s anfallskrig på Irak.

Fredsvänner!
Nu faller bomberna återigen över Iraks folk.
Bombardemanget av Irak har pågått under hela natten till idag.
Ända in i gryningen hördes flyglarm och explosioner i Bagdad.
1500 precisionsstyrda bomber har landat i Irak bara i natt.

Vi vet ännu inte effekterna av de hittillsvarande anfallen.
Till det är den massmediala desinformationen och den Amerikanska propagandan i media alltför stor.

Men vi vet att USA är beredda att slakta hundratusentals irakier för att ta makten över Iraks olja och öka sin kontroll över regionen.
Vi vet också att USA:s krigsminister Donald Rumsfeld lovat att det stora anfallet kommer att vara av en kraft, omfattning och en skala som är bortom vad som setts tidigare. Vad som väntar är en "chock-och-fruktan" -fas enligt krigsministern. Känn på dom orden och tänk er in i vilka denna fruktan skall drabba. Det är så man vill spy när man hör det .

Men vi vet också att USA  till och med talar om att använda kärnvapen. Vilket de för övrigt är ensamma om att ha använt mot civila. Så inget verkar vara dom främmande
Det är därför en farlig tid som stundar om inte kriget stoppas.

På protestmötet i torsdags frågade en journalist vad några hundra demonstranter i Lysekil spelar för roll.
Jag skulle vilja säga att vi här,  tillsammans med de miljoner och åter miljoner människor runt hela världen som har och kommer att demonstrera sitt avsky för kriget. Vi kan ha en avgörande betydelse.
En samlad världsopinion har i en omfattning som aldrig förr stått mot USA-imperialismens krigsplaner. Även i USA är krigsmotståndet levande.

Även om krigsutbrottet inte gick att stoppa så har protesterna mot kriget inte varit meningslösa. Tvärtom. USA och dess allierade står idag isolerade, med huvuddelen av världens länder och folk emot sig. Detta har som sagt en väldigt stor betydelse.

Det gick inte att förhindra det blodbad som nu börjar utspela sig i Irak. Det är djupt tragiskt och alla fredsälskande människor lider nu med det irakiska folket. Vi lider med alla offer för det brottsliga krigets barbari.
Men mitt i detta nattsvarta har världsopinionen som vi är en del av tänt ett hopp för framtiden. USA kanske kan kan kanske kuva det utarmade Irak med sin överlägsna militärmakt, men USA betvingade inte världsopinionen.
Det är hoppet. För inte ens världens starkaste militärmakt klarar i längden av att stå mot hela världen.

Opinionen måste också kräva att dess regeringar agerar förenligt med folkviljan.
Därför måste också Sverige som nation agera genom FN för att brännmärka USA:s och Englands brott mot folkrätten. Regeringen bör kräva att FN:s säkerhetsråd  inkallar generalförsamlingen till vad som på FN-språk kallas Samfälld handling för fred, allt i enlighet med resolution 377, antagen redan 1950. Generalförsamlingen kan därefter besluta att ingripa mot det olagliga krigen, på lämpligt sätt och med vapenmakt om så anses nödvändigt.

Ett sådant agerande från den Svenska Regeringen vore att i verklig mening stå upp för den FN-linje som Anna Lindh och  regeringen med sådant eftertryck bekänner sig till.
För FN består inte bara av säkerhetsrådet, utan också och med större legitimitet av alla världens länder i generalförsamlingen.
Vi väntar spänt på Göran Persson och Anna Lindhs agerande.
Ämnar de försvara FN och den egna FN-linjens trovärdighet.

Hittills anser jag att Regeringen intagit en feg hållning.
Man är feg när man i internationella sammanhang undvikit att fördöma krigsförbrytarna och kräva åtgärder mot de stater som förbryter sig.
Det räcker inte att i EU agera städpiga och hjälpa till att rensa upp bland liken när USA:s massförstörelsevapen fullgjort sitt uppdrag.
Självklart måste vi ställa upp och stödja krigsoffren det är inte det jag motsätter mig.
Men innan vi städar upp måste vi ju stoppa förstörelsen och mördandet. Världens nationer och folk måste våga kritisera USA och dess allierade som förgriper sig på folkrätten.

Sverige måste också våga stoppa all vapenexport till USA och England.
Inget Svenskt stöd till kriget måste vara den självklara parollen som också måste följas av praktisk handling.
Det är genom ett omfattande opinionsarbete vi kan tvinga fram en sådan politik.

Detta är alla fredsälskande människors förpliktelse.
Vi måste fortsätta att protestera mot USA:s krig mot Irak. För det irakiska folkets skull. Men också för framtidens skull, för att förhindra att detta brottsliga krig får en fortsättning på något annat håll i världen.

Om USA tillåts fortsätta sitt angrepp på Irak . Vem står då på tur efter dem . Om man ser till vilka som brutit mot flest FN-resolutioner och våldsamt förgripit sig på landets urbefolkning borde det vara Israel.
Men i det pågående kriget är väl Israel den störste supporten. Äntligen något annat land som inser vikten av förebyggande krigsanfall sade en ledande militär i Israel när krigsbeskedet kom i Torsdags. Israel har sett fram emot detta krig för att kunna göra liknande upprensningsaktioner på ockuperad mark.

Palestiniernas vädjan om en internationell FN-styrka till civilbefolkningens skydd har inte hörsammats. I skuggan av Irakkriget är risken därför överhängande att Ariel Sharons terror på de ockuperade områdena kulminerar. Israels regering kan utnyttja tillfället till att försöka utplåna Palestina och fördriva varje palestinier.

Solidariteten med Palestina måste därför gå hand i hand med opinionen för fred. Det enda som kan korsa krigshetsarnas planer är kraftfulla folkliga protester över hela världen.

Ett tyst medgivande till kriget är precis det som makthavarna vill ha, därför är det väldigt viktigt att vi talar om vad vi anser om kriget.
Att opinionen blir så stark över hela världen så att krigshetsarna baxnar.
Vad får vi för värld att leva i om det alltid är den starkes rätt och vapenmakt som skall tillåtas råda.

Jag är därför stolt över att vi kunnat samla krigsmotståndet till demonstration här i Lysekil. Anti-krigsrörelsen växer för varje dag och vi i Lysekil är en del i denna miljonrörelse mot USA:s kriminella krig .
Känslan från vårt protestmöte den 15 februari av att vara en del av en mångmiljonrörelse är en mäktig känsla som jag hoppas vi får känna även idag när vi kan ser rapporterna från världens protester.

Vi måste vara beredda till nya protestaktioner
Vi måste fortsätta att skapa opinion och debatt om det som händer.
.
Alltför många väljer att blunda.
Alltför många väljer att agera medlöpare till krigshetsarna och sedan urskulda sig att man ingenting visste när facit av krigets offer kommer fram. Så har skett i alltför många fall.

Vi måste fortsätta att stå för våra åsikter.
- Stoppa USAs krig!
- USA ut ur Irak!
-Stoppa all Svensk vapenexport till USA och Storbritannien!
 

Tillbaka till solidaritetsgruppen