När budgeten på bildningsnämndens möte 1/11-11skulle antas reserverade sig Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet mot dessa huvudlösa besparingar.
 
Vi reserverar oss mot beslutet att avgöra budgeten på bildningsnämndens möte 1/11-11.
Vi ansåg att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till fullmäktige eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs.
Nu hade nämnden saklig konsekvensanalys som visade att besparingarna inte kunde uppnås utan att viktig verksamhet är hotad eller att utkomsten av besparingsåtgärden var mycket oviss.
Vår uppfattning är att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de effekter som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till.
Att spara 10,5 miljoner i en redan slimmad organisation går också stick i stäv med kommunens visioner och med barn och ungdomspolitiska programmets intentioner. Med de föreslagna besparingarna i rambudgeten kommer vi få en kraftigt försämrad ungdoms och fritidssektor. Men även nämndens beslut med en något bantad summa utan att konkretisera var pengarna skall tas kommer att få ödesdigra konsekvenser som vi inte vill bidra till.
En återremiss hade varit mer övertänkt, då skulle man kunna ta upp de förslag om effektivisering och uthyrning mm. som fanns i de andras förslag och återkomma med en realistisk summa.
Vi reserverar oss därför mot beslutet att godkänna en besparing på 5,4 miljoner.

Lysekil 2011-11-03
 
Stig Berlin Kommunistiska Partiet
Maria Granberg, Miljöpartiet i Lysekil
ledamöter i bildningsnämnden

Efter detta möte kommer budgeteten tillbaks med en nedskärning på 5 miljoner. Läs den reservationen

Tillbaka till startsidan