När Lysekils kommunfullmäktige behandlade Kommunistiska Partiets motion om att bojkotta Israeliska varor så blev motionen nedröstad. Siffrorna 27 mot och 9 som röstade för bojkott.
Nedan följer Yngve Berlins argumentation för att motionen skulle antagas.

Inlägg i Lysekils fullmäktige 26/3-09.

I tjänstemannaskrivelsen som ligger till grund för att Kommunstyrelsen yrkat avslag på vår motion om bojkott av Israeliska varor sägs att lagstiftningen inte ger stöd för kommuner att ta sådana beslut. Och att det inte är möjligt att inom den kommunala organisationen genomföra den typ av manifestation som föreslås i motionen.

Vad vi kan se av protokollet har ingen politiker i kommunstyrelsen yttrat sig i frågan. Detta tycker vi är rätt ynkligt. Vi skriver i vår motion att:
”Det är en moraliskt och politiskt viktig fråga att skolor, äldreboende, barnomsorg och annan kommunal verksamhet inte befattar sig med varor som är besudlade med ett ockuperat folks blod”
Kan det vara så svårt att ha en politisk uppfattning om?

Vi skriver i vår motion att:
Vårt förslag är att vi i den kommunala ”upphandlingspolicyn” skriver in att vi inte skall befatta oss med varor av Israeliskt ursprung.
Frukter, grönsaker, juicer, dataprogram och andra varor med Israeliskt ursprung måste strykas från de kommunala inköpslistorna”.

Kan det vara så svårt att ha en politisk uppfattning om?

Men som sagt tjänsteskrivelsen har tagits till intäkt av politikerna i Kommunstyrelsen att man inte behöver ha någon åsikt. Märkligt politiskt agerande.

Vi kände till det ljumna intresset för att agera mot Israels krigsförbrytelser hos kommunstyrelsens politiker så vi formulerade oss även på den punkten och vi skrev:

”Tidigare krav på kommunal bojkott av Israeliska varor har avvisats med juridiska spetsfundigheter och att utrikespolitiska beslut måste tas av regeringen.
Vi menar att det handlar om politisk vilja och att vår upphandlingspolicy inte kan vara så inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav” beaktas men gynnande av folkmord negligeras.”
 
Jag tar det en gång till: vår upphandlingspolicy får inte vara så inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav” beaktas men gynnande av folkmord negligeras.” Är inte detta genant?

Sedan tycker vi att det är en konstig uppfattning att kalla en moralisk skrivning på utsortering av blodiga varor i en upphandlingsplan för kommunal utrikespolitik. Det är nästan hygieniska krav tycker jag.

Vi kan vända på det.
Genom att negligera, det vill säga strunta i om det vi upphandlar producerats på ockuperad mark eller ej då bedriver vi verkligen utrikespolitik. Vi gör gemensam sak och stödjer regeringen politik så enigt är det väl inte Jag tycker detta är generande.

På nästa punkt på dagordningen skall vi komma överens om att släcka ljuset en timme. Motion om att delta i kampanjen Earth Hour. En manifestation. ”Ett mäktigt globalt budskap” om jag får citera motivationen till att vi skall godkänna den motionen. Ytterligare ett citat ur samma motionsmotivation: ”Earth Hour 2009 är ett budskap om hopp och ansträngningar. Budskapet är, att alla kan med små medel göra stor skillnad.”

Visst det är bra att Lysekil ansluter sig till denna globala för att inte säga utrikespolitiks manifestation. I alla fall internationell manifestation.

Vi valde att inleda vår motion i vår globala värld med:
”Medan bomberna faller över Palestinas barn, lemlästar och ruinerar deras liv så våndas varje sann humanist över att inte ha makt att omedelbart och definitivt stoppa mördandet.”

Vi vill att Lysekils folkvalda församling gör den lilla insats den överhuvudtaget kan göra för att mildra lidandet. Sluta köp blodiga varor. Vi är överens med skrivningen i Earth Hour motionen. Att ;”Alla kan med små medel göra skillnad”. Vi står fast vid kraven i vår motion och yrkar bifall. Men bara ett memento: I Lysekils kommun har vi tidigare haft motioner om att bojkotta det då rasistiska Sydafrika. En och två och tre gånger och till slut gick kraven igenom för regeringe beslutade att det var OK för kommuner att ta sådana beslut. Det var på den tiden Mandela var ”terrorist”. Nu är han med all rätt en av de mest respekterade människorna i denna globala värld. Hur tror ni det kom sig att kommuner till slut fick ta ställning för eller emot blodigt förtryck, för eller emot rasism. Jo det var opinionen och det är de det handlar om. Att göra det lilla man kan göra. ”Små medel gör skillnad”. Som sagt, bifall till motionen.

Tillbaka till startsidan