Nedanstående artikel var från början ämnad som en reservation mot försöket att bolagisera fastighetsförvaltningen. Nu kom dessa planer på skam, men misshushållningen och utförsäljningen fortsätter. Därför skrevs denna insändare som publicerades i LP 27/11-08.
Läs mer om vår syn på bolagiseringsvansinnet Kommunledningen i Lysekil har blivit fartblind

Politikerslarv och bolagisering chockhöjer hyrorna i Lysekil !
På fullmäktigemötet den 13/11 hade vår fartblinda kommunledning tänkt klubba beslutet att bolagisera kommunens fastighetsförvaltningen.
Innebärande att en fjärdedel av fastighetsbeståndet säljs eller rivs och att hyresnivån i kommunens kvarvarande fastigheter höjs med 5,5 % per år under följande fem år. (ca 60-70 miljoner) ”för att komma till rätta med det eftersatta underhållet !!!!”
Men det blev tvärnit och sladd som det kan bli när man inte har koll på hastighet, fordon och underlag.
Kommunalrådet Karlsson begärde själv återremiss och vi gissar att det är regeringens proposition om stopp för kommunal skatteplanering (Prop 2008/09:30) som är orsaken.
Vi har inga moraliska betänkligheter mot just ”skatteplaneringen” gentemot en plundrande stat, men däremot säger vi blankt nej till bolagisering.                            

Men vi är helt överens med kommunstyrelsen om att kommunen grovt misskött sina fastigheter en längre tid.
Vi är också helt överens om att det behövs en ”femårsplan” och ekonomiska resurser för att komma till rätta med denna misshushållning.
Vi hade inte behövt anlita en konsult för detta redan väl kända faktum.
Men vi ställer frågan.
Vem bär skulden till att vi har ett eftersatt fastighetsunderhåll på minst 60 miljoner kronor?
Det är en löjligt enkel fråga att svara på.
Men vi skall ändå ge några ledtrådar.
- Vem har tagit besluten om gällande budgetramar?
- Har tilldelade pengar räckt till ett skäligt och långsiktigt underhåll?
- Har tidigare fastighetschefer och övrig personal på fastighetsförvaltningen fått de medel man begärt för att kunna underhålla fastigheterna?
Rätt svar kan med fördel skickas till riksrevisionsverket.

Nu föreslår i stort sett samma politiker som bär ansvar för undermineringen av kommunens fastighetskapital, att ett bolag tar över fastigheterna och verksamheten.
Man föreslår: Att en fjärdedel av fastighetsbeståndet säljs eller rivs.
- Att hyresnivån i kommunens förvaltningsfastigheter höjs med 5,5% per år under följande fem år.
Förutom pengar till underhåll skall hyreshöjningen också täcka två nya utgifter.
Stämpelskatt (7 miljoner kr) och kostnader för en beställarorganisation (summa okänd och onödig)!

Varför inte ärligt och rakt erkänna att politiska majoriteten brustit i ”långsiktigt hållbart ekonomiskt ansvarstagande” för medborgarnas gemensamma egendom och istället göra självkritik och ta det mest långsiktigt och ekonomiskt hållbara beslutet.
Det vill säga, att äntligen och utan omvägen kring bolagisering och chockhöjda hyror ge fastighetsförvaltningen de resurser som behövs för att säkra fastighetskapitalet.

Att använda sitt egna politiska tillkortakommande ( undermåligt fastighetsunderhåll) för att överföra allt mer av kommunens resurser och verksamhet till privata köpare och bolag är smaklöst.

Saken blir inte bättre av att kommunstyrelsen (utan att ens höra kommunfullmäktige) den 3 september 2008 beslutat.
Att ”Uppdra åt kommunledningsutskottets ekonomienhet att snarats försälja de fastigheter som inte bedöms vara av värde för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling”.
Detta är väl om något att göra, bocken till trädgårdsmästare.

                                                    Yngve Berlin Kommunistiska Partiet 26/11-08

Tillbaka till startsidan