Ett av Kommunistiska Partiets viktigaste krav i senaste budgeten (30/11 -06) var att man skulle avföra Kyrkskolan från kommunens försäljningslista och göra fastigheten till en ungdomsgård.
Vi fick avslag på våra yrkanden, men trots detta öppnades gården precis som vi föreslagit.
Nu går KS över huvudet på ansvariga tjänstemän och framföra allt på ungdomen och Brastadborna i allmänhet och säljer fastigheten.

Detta föranledde partiet att gå ut i media med fölande synpunkter.

Kommunalråden Karlsson och Gunnarsson slår undan benen för den nyöppnade ungdomsgården i Brastad!

Man blir förbannad och upprörd när man läser att kommunalråden Karlsson och Gunnarsson sålt fastigheten ”kyrkskolan” och slagit undan benen för den nyöppnade ungdomsgården i Brastad.
 
Vad är det för ruttna affärer man sysslar med? Och vad är det för rutten människosyn man ger uttryck för?
Är ungdomarna i Brastad inte värda någonting i dessa herrars ögon.
”Vi var i det närmaste bundna till en försäljning” säger Roland Karlsson småpåvelikt,  till LP.
Det var dom inte alls, vi förslog på budgetmötet i november att man skulle avföra Kyrkskolan från försäljningslistan och istället göra om den till ungdomsgård.
Hade fullmäktige gått på vårt förslag hade fastigheten inte varit till försäljning och ungdomsgården hade kunnat utvecklas till något väldigt positivt.
 
Det var naturligtvis inget olycksfall i arbetet att fullmäktigemajoriteten avslog vårt krav. Sin vana trogen gör kommunledningen  sig av med lokaler som skulle kunna användas för medborgarnas bästa.
Det blir billigast så tycks man resonera. Då ”slipper” man ju anställa ungdomsledare och få ”kostnader” för samlingsplats och aktiviteter för kommunens ungdomar.
Men man har grundligt fel, en sådan här torftig politik kostar oerhört mycket.
Hur rimmar kommunalrådens agerande med den ambition Kultur och Fritidsförvaltningen formulerade när man på sin tid skrev, ”för att kunna konkurrera med de negativa  strömningarna i samhället behövs intressanta alternativ som attraherar ungdomarna”.
Men det är en avgrund mellan de vackra formuleringarna, (inte minst vallöftena om att satsa på ungdomen) och den politik man bedriver i verkligheten.
En försäljning av kyrkskolan ger enligt uppgift ca 700 000 kr i kommunkassan men det kommer inte ungdomarna till del.
Chefer, konsulter och utredningar är viktigare för kommunledningen än samlingsplatser för medborgarna, det är helt tydligt.
Den nyanställde kommunchefens lön 60 000 kr/mån äter upp inkomsterna från försäljningen på mindre än ett år.
Skall man få ihop pengar till det utökade chefskapet i kommunen och till och med till den ”gamle” chefen på ”konsultbasis” då blir det inte mycket över till verksamheten.
 
Vi hoppas att det blir protester mot kommunalrådens agerande.
 
Deras agerande är maktfullkomligt och odemokratiskt.
Att kommunstyrelsen kan sälja fastigheter utan att frågan ens får tas upp i kommunfullmäktige är åt h-vete helt enkelt.
Vi har motsatt oss KS delegationsrätt att sälja kommunens fastigheter efter eget gottfinnande.
Nu visar det sig också att deras maktfullkomlighet även drabba andra nämnders verksamhet.
Inte ens ansvariga tjänstemän visste att förutsättningarna för deras verksamhet saboteras mot kontant betalning.
Man bygger en bra verksamhet och förväntningarna stegras hos ungdomar och föräldrar, men så saboteras det hela från maktfullkomliga politiker.
Det är skamligt.
Det verkar som herrar kommunalråd tror att man har mandat att sälja trots att förutsättningarna ändrats från det att delegation gavs.
Så kan det inte få vara.
Man måste upphäva köpet och fråga vad det folkvalda kommunfullmäktige tycker i frågan.
Det är ett demokratiskt minimikrav.
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Läs också interpellation till Lysekils fullmäktige i frågan

Tillbaka till startsidan