Nedanstående interpellation är inlämnad efter märkliga turer med försäljning av fastigheter. Vi har tidigare yttrat oss i frågan om försäljningen av Kyrkskolan och i senaste budgeten.


Interpellation till Lysekils kommunfullmäktiges möte 25/1 -07

Angående kommunstyrelsens delegation att försälja vissa kommunala fastigheter.

Den senaste kommunala fastighetsaffären, KS försäljning av kyrkskolan i Brastad, sätter ljuset på ett minst sagt märklig förhållande.

Att fullmäktigemajoriteten givit KS delegation att efter eget gottfinnande sälja ett antal listade kommunala fastigheter kan vi bara konstatera och beklaga.
Men att denna försäljning får ske så totalt i blindo och utan hänsyn till förändrade förhållanden för verksamheter och fastigheternas möjliga användningar, det kan vi inte acceptera.

Kyrkskolan är omvittnat ett utmärkt hus för att leva upp till den målsättning Fritidsförvaltningen formulerade på sin tid, ”för att kunna konkurrera med de negativa strömningarna i samhället behövs intressanta alternativ som attraherar ungdomarna”.
Nu grusas den möjligheten för att KS inte förmått eller velat se möjligheterna till en utvecklad ungdomsgårdsverksamhet i en egen fastighet.

- Är kommunstyrelsens ordförande beredd att upphäva köpet med anledning av förändrade förutsättningar och låta det folkvalda kommunfullmäktige avgöra frågan.

Listan på kommunala fastigheter till försäljning är så vitt vi vet fastslagen ”en gång för alla”.
Skolhusförsäljningen visar att dåligt omdöme och försäljningsiver kan sätta käppar i hjulen på viktig kommunal verksamhet.
På KS försäljningslista finns fler fastigheter som är eller borde vara strategiskt viktiga för kommunens utveckling.
Kommunens fastighet på Rinkenäs är en sådan fastighet.
Med tanke på de spekulativa och monopolliknande fastighetsuppköp som görs i detta hamnområde är risken naturligtvis överhängande att KS plötsligt kan få för sig att verkställa en försäljning.

- Är kommunstyrelsens ordförande beredd att låta kommunfullmäktige revidera försäljningslistan med hänsyn till kommunens strategiska behov av egna fastigheter.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till startsidan