Tal av Britt-Marie Kjellgren på torgmöte i Lysekil 30/8 -03.

Jag heter Britt-Marie Kjellgren
Jag skall rösta nej till EMU den 14 september.
Jag är inte tveksam!
Jag anser att vi har fått nog av bedrägeri och elitstyre.

I EU och EMU är det överklassen som skor sig men det är vi som får betala.
Denna elit är inte rädda för nedskärningar av välfärden eller slakten av den offentliga sektorn. De vältrar sig lyx och överflöd och kan köpa sig all vård, skola och omsorg dom behöver i en privatiserad värld.
Därför gillar överklassen EU och därför tänker eliten rösta ja till EMU.
Jag gillar inte det som EU fört med sig och jag skall rösta nej till EMU.
Jag läste en intervju med författaren och skådespelaren Claes Eriksson.(Galenskaparna)
Han sa : Det är så självklart att rösta nej, särskilt när jag ser vilka som skall rösta ja!
Ja, argumenten för att rösta nej är tveklösa.
Jag är lärare här i Lysekil och har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom den offentliga sektorn.
Det är vi vanliga kvinnor och män som solidariskt har ställt upp för att en offentlig sektor är något som vi vill ha.
Det är vi vanliga arbetare och löntagare som solidariskt har kämpat för en väl fungerande vård, skola och omsorg.

Sedan Sverige gick med i EU 1994 så har det förts en hänsynslös högerpolitik som raserar den offentliga sektorn. Dag för dag.
Regeringen har lagt fram sparpaket efter sparpaket och skurit ner just inom vården, skolan och omsorgen.

Detta har märkts tydligt här i Lysekil med den ena nedskärningen efter den andra inom våra kommunala förvaltningar.
Allt detta för att anpassa Sverige till EU.

Eftersom jag arbetar i skolan har jag märkt det bl.a. på att antalet vuxna i skolan minskar. Detta drabbar alla barn, men allra mest de som har särskilda behov av stöd och hjälp. De blir helt utan detta stöd!

Inom den kommunala vården och omsorgen är det precis likadant. Under den förra mandatperioden,  hade jag  förmånen att få sitta med i socialnämnden. Där kunde jag följa de ideliga besparingarna med nedskärningar som följd som det beslutades om där.

Med EU-anpassningen av ekonomin får inte den offentliga sektorn kosta något. Den skall helt enkelt inte finnas.
Med EU-anpassningen av ekonomin steg omedelbart arbetslösheten i landet.
Med EU-anpassningen förlorades 50 000 vårdplatser inom sjukvården och antalet vårdanställda sjönk med 140 000.
Med EU-anpassningen öppnades privatskolor och skolpengen missgynnar offentliga skolor. Skolor som är till för alla!
Med EU-anpassningen skrotades ATP-pensionen. Dagens generation har fått se sin pension bortspelad i börssvindeln.
Med EU-anpassningen sänktes skatten för de rika rejält. Nu finns det mindre pengar för välfärdspolitik.
Jag gillar inte allt det som EU-anpassningen har medfört och räkna inte med att vi har sett slutet på slakten av offentlig sektor.

Definitivt inte om vi går med i EMU.

Jag tänker tveklöst rösta nej till EMU!

Sverige har kallats  Världens mest jämställda land.
Och visst ser jag det som en självklarhet att kvinnor och män har samma rätt att utbilda sig och att arbeta och försörja sig på egen hand.
Denna långt utvecklade jämställdhet är naturligtvis resultatet av en medveten politisk kamp och vilja.
Alla skall naturligtvis ha ett avlönat arbete.
Men för att kvinnor skall kunna förvärvsarbeta måste samhället ta hand om det arbete som kvinnor tidigare utförde utan lön i hemmen, som barnpassning och vård av gamla och sjuka.
Därför tvingade kvinnornas och männens gemensamma politiska kamp och vilja,  fram uppbyggnaden av en stor offentlig sektor.
Med skattepengar satsades det solidariskt på barnomsorg och annan verksamhet som underlättade för kvinnor att ta arbete utanför hemmet.
Samtidigt blev den offentliga sektorn en viktig arbetsgivare för oss kvinnor.

Att vi kvinnor kan försörja oss själva är en absolut förutsättning för
jämställdhet.

Jag upprepar än en gång hur viktigt det är för oss att försvara och bevara en stor och väl fungerande offentlig sektor!
Därför röstar jag nej till EMU.

Ett nej till EMU är ett försvar för den offentliga sektorn. Det är ett försvar för en solidarisk politisk vilja att hjälpas åt. Ta pengarna där dom finns och använd dom till det som behövs.

Sedan Sverige gick med i EU har den offentliga sektorn hela tiden varit utsatt för en medveten rasering.
Vård skola och omsorg har fått stryka på foten till förmån för skattelättnader för de rikaste i samhället.

Vi kan redan se effekterna för oss kvinnor.
Våra löner halkar efter och vi blir sjuka av stressen på våra arbeten.
Våra barn, våra gamla och de sjuka får dagligen känna av nedskärningarna inom den offentliga sektorn.

Nu vill makthavarna att Sverige går med i EU:s valutaunion EMU.
Makthavarna , de rikaste i landet , näringslivets företrädare , Anna Lind och Göran Persson.

Väldigt många kvinnor säger nej till EMU.
Detta är inte konstigt!
EMU skulle innebära EU-politik i kubik. Har EU medfört något som är värt att betrakta som bra för oss vanliga människor?
Nej!

Ett medlemskap i EMU ställer krav på minskade offentliga utgifter och sänkta skatter.
Detta är tveklöst ett argument för att rösta nej till EMU.
Jag skall rösta nej till EMU.
Om vi går med i EMU,
oavsett vem som sitter i regeringen, kan Sverige därför inte längre satsa på den offentliga sektorn.
Vi får ännu mer nedskärningar, ännu fler privatiseringar och ännu lägre löner.
Den privata sektorn kommer inte att erbjuda arbete åt alla de kvinnor som förlorar sina jobb i det offentliga.
Arbetslösheten kommer att stiga.

I andra EMU-länder ser vi att mycket av vården och omsorgen utförs som oavlönat kvinnoarbete.
Dessutom måste kvinnor i allt större utsträckning välja mellan att skaffa barn och att lönearbeta.
EMU är i allra högsta grad en fråga om framtiden.
Särskilt för oss kvinnor. Vill vi delta i arbetslivet, vill vi vara självförsörjande?
Självklart vill vi det.
Därför röstar jag nej till EMU!

Ett svenskt deltagande i EMU kommer att riva upp de framsteg som gjorts på jämställdhetsområdet.
EMU är en viktig kvinnofråga.

Det nordiska välfärdssystemet med en stor offentlig sektor, allmänna socialförsäkringar och en stor andel kvinnor i sysselsättning skiljer sig mycket från övriga länder i EU.
Med Sverige i EMU kommer detta att avskaffas.

Därför röstar jag nej till EMU.
Tveklöst!!!

Tillbaka till nätverket

Tillbaka till KPML(r)