Nätverket NEJ till EMU  Fyrstad / Lysekil var en bred samling som samordnade arbetet för att det skulle bli ett rungande NEJ till EMU den 14 September 2003. 
Här har vi försökt spegla vad som gjordes lokalt i Lysekil.

På medlemsmötet i Uddevalla den 23/10-03 beslutades att avsluta nätverket. Denna sida kommer därför inte att uppdaterats på ett tag. Men vi bevakar EMU-motståndet och återkommer.

Så här ser Sverige ut efter omröstningen.
Det blev en förkrossande NEJ-seger och en seger för demokratin.
Grattis alla EMU-motståndare. Vi lyckades mot alla odds att med bred marginal ro hem en NEJ-seger i folkomröstningen.
Det gjorde vi bra!

I Lysekil lyckades vi få NEJ i samtliga vallokaler. Läs resultatet här

Nedan dokumenteras våra aktiviteter i kampanjen.
 

                                                        TORGMÖTE MOT EMU 23/8
                                                       TORGMÖTE MOT EMU 30/8

Stina Källén med Britt-Marie Kjellgren och Tage Larsson

Britt-Marie Kjellgren med valboden i bakgrunden

Ännu ett veckoslut med sjudande aktivitet från Nej-till-EMU kampanjen i Lysekil. Lördag den 6/9 kunde det lokala nätverket presentera ytterligare två lokala talare. Den 6:e och 7:e i ordningen.
Förste talaren Olle Lundkvist från KPML(r). Andra talare för dagen var Karl-Olof Niklasson känd företagare i Lysekil.
Det var alltså liv och rörelse på torget där EMU-frågor diskuterades flitigt.
-Men segern är ju inte vunnen trots att siffrorna ser bra ut. Vi ger därför järnet sista veckan och välkomnar alla till nytt möte med nya talare dagen före valet hälsar några av nejsidans många aktivister.

Lördag 30/8 dominerades gatubilden för andra veckan i rad av en flödande aktivitet från Nätverket Nej till EMU i Lysekil. Vid valboden var det många som försåg sej med material.
Denna Lördag var det två ytterligare framträdanden från lokala talare. Stina Källén och Britt-Marie Kjellgren
Redan har alltså fem lokala företrädare för Nejsidan gett sin syn på EMU-frågan och fler blir det redan nu på Lördag (6/9) då gruppen fortsätter sin kampanj.

Nätverket Nej till EMU Lysekil blev snabbt en bred rörelse som totalt dominerade gatubilden i Lysekil under Lördagen den 23/8.Många slöt upp och hjälpte till i den nyöppnade valboden på torget.
Många bra diskussioner och mycket matrial gick åt.
Den talrika publik som hörsammat uppmaningen att komma på opinionsmötet fick också lyssna på tre fullmäktigeledamöter Tage Larsson (c),  Tommy Karlsson (v) och Yngve Berlin KPML(r). (se bilderna ovan)
 
På bilden några av drygt 20 som var med och bildade ett lokalt nätverk mot EMU i Lysekil den 21/5.

Kampanjen mot en svensk EMU anslutning har börjat även i Lysekil !
På  första mötet  den 21/5-03 beslutades att  gruppen ansluter sig till Fyrstadsnätverket och dess plattform. Man planerade också för kommande aktiviteter. Mötet enades också om ett uttalande som sammanfattar gruppens kommande uppgifter.  Läs det här

Alla EMU-motståndare är välkommna att deltaga i detta viktiga arbete.
Kontaktpersoner
Tage Larsson          Tel:0523-41015
Yngve Berlin             Tel:0523-12437
Gunilla Dahlqvist     Tel:0523-611101
Tommy Karlsson     Tel:0523-12668
Gabriella Aristegui   Tel:0523-10464
Henrik Källén            Tel:0523-14513
Anna-Karin Grandin Tel:0523-13829
 

 Fyrstadsnätverkets styrelse. Ainolill Severinsson, Anita Linder, Yngve Berlin, Britt-Marie Karlsson och Uno Hansson

Ett råd som många följde!
 
 

 


Annonser i lokalpressen sista veckan före valet

 

Har du åsikter om sidan eller vill skicka bidrag kan du maila  stig.berlin@telia.com

Tidigare samarbete i Lysekil mot EMU och EU var SAMLING MOT EU I LYSEKIL som var en bred sammanslutning av EU-motståndare.
En kampanj som hade sin final vid EU toppmötet i Göteborg den 15 juni 2001med en stor NEJ TILL EU demonstration där många från Lysekil slöt upp. Läs mer här om den kampanjen.

Sidan är uppdaterad 3/11 -03