Öppet brev till alla fredsvänner i Lysekil

Lördagen den 15:e februari 2003 kommer att gå till historien som de folkliga protesternas dag. Tiotals miljoner människor över hela världen gick då ut på gator och torg för att protestera mot krigshetsarna.

I Lysekil fylldes Kungstorget denna dag av människor i alla åldrar och bekräftade vad vi arrangörer hela tiden trott och hoppats på.
Nämligen att motståndet mot USA:s och Storbritanniens krigspolitik finns även i vår kommun och region.

Känslan av att vara en del av en mångmiljonrörelse var genomgående även hos oss som demonstrerade i Lysekil. Det var en mäktig känsla.

Men samtidigt undrade många av oss var "alla andra fredsvänner" höll hus.
Det är för att få svar på den frågan som vi initiativtagare valt att skriva detta "öppna brev".

Vi vet att det finns många fler i Lysekil som känner avsky för det hotande kriget och dess fasor och som förstått den krassa giriga bakgrunden till krigsförberedelserna.

Vi vet också att folket är emot medan många regeringar och partiledningar är för eller vacklar i frågan om krig.
I Riksdagens utrikesdebatt var det flera partier som var besvikna över att
Tyskland och Frankrike motsätter sig bombningar av Irak. Moderaten Lundgren, Liberalen Hamilton och Kristdemokraten Gustavsson var mest krigiska i sin argumentering, men även Anna Lindh var kritisk mot Tysklands och Frankrikes antikrigshållning.

Hur ställer sig de lokala partiföreträdarna i dessa partier i frågan?
Alla borde väl ha en uppfattning !
Vi vädjar till er.
Ta öppet ställning mot kriget och kom med och delta aktivt i protesterna!

Vi är kanske inte överens i allt men alla borde väl kunna ställa upp kring
kraven. NEJ till krig i Irak - Inget svenskt stöd till kriget.
Vi fredsvänner måste tillsammans höja rösten och visa att vi inte accepterar
USA:s sätt att hantera problemet, och vi måste försöka påverka vårt lands
officiella ställningstagande i frågan.
Vi vill därför uppmana alla fredsvänner att i sina organisationer ta upp frågan.
Politiska och religiösa organisationer, miljörörelser ja alla ideella organisationer borde väl stå upp mot USA och Storbritanniens krigspolitik. För det Irakiska folket.
För de 500 000 civila som enligt FN väntas skadas fysiskt bara under krigsfasen.
För de 10 miljoner som enligt FN som kommer att hamna i omedelbar nöd vad gäller vatten, mat och hälsovård. osv.
Vad ett anfallskrig kan åstadkomma i form av förödelse och mänskligt lidande har väl historien svaret på.
Så låt det inte hända.
Låt det inte ske i vårt namn genom att Sverige gett sitt stöd. Kom med du också.

John Sandberg                 Ordf SSU                       Lysekil
Stig Berlin                          Ordf KPML(r)                 Lysekil
Henrik Källén                    Ordf Ung Vänster         Lysekil

Tillbaka till solidaritetsgruppen