Nedanstående artikel är från Proletären nr 9-07

Är makt viktigare för miljöpartiet, än pengar till vården?  

När vallöften har förvandlats till parlamentarisk makt och valrörelse övergått till vardag är det inte mycket som står att känna igen hos de styrande politikerna. Som den minnesgode läsaren säkert kommer ihåg blev spelet kring nämnder och styrelser i Lysekil rena dokusåpan.
I Lysekil fick ”alliansen” (kartellen) majoritet i Kommunstyrelsen trots att man inte hade egen majoritet i fullmäktige.
Främsta skälet till detta var miljöpartiet och (s) högerfalangs ovilja att ha teknisk valsamverkan med oss kommunister.
Via teknisk valsamverkan lyfte mp istället in Lysekilspartiets representant (oberoende reaktionär) i KS och valde att själva bli ordinarie i bl.a. socialnämnden.

När så Kommunstyrelsen på sitt februarimöte  beslöt att avslå en akut begäran från socialnämnden om ekonomiska medel att skapa 15 vårdplatser för korttidsboende blev skadan av dokusåpan väldigt tydlig.
Sveket mot väljarna faller i detta läge tyngst på miljöpartiet.

Men frågan var inte avgjord i KS utan skulle avgöras på torsdagens kommunfullmäktigemöte.
Här hade då miljöpartiet möjlighet att rätta till (utifrån löfte till väljarna) de ”misstag” som skett i KS.
Med tanke på att en av de två miljöpartisterna, Rustan Ligander, sitter som ordinarie i socialnämnden som begärt medel till vårdplatserna, tycker man att saken skulle vara klar.
Med 17 (s) och 2 (K) ledarmöten som stödde kravet på full finansiering var det bara för mp att hänga på med sina 2 röster.
21 är som bekant oslagbart, speciellt om det gäller ett fullmäktige med 41 ledarmöten.
Men Socialnämndsledamoten Rustan Ligander mp slingrade sig som en orm, när undertecknad pressade honom i frågan.
Och inte ens när jag tittat på tecknad film med barnbarnen så har jag skådat värre saltomortaliska vändningar.
När så den timslånga debatten var slut valde mp:s representanter (till mångas förvåning) att stödja ”alliansens” avslagsyrkande.
Medan bankerna och storföretagen skär guld med täljkniv  hukar kommunpolitikerna och hävdar att det saknas pengar och yrkar avslag till åtgärder för sjuka och handikappade.
Detta är tyvärr den kommunalpolitiska verkligheten där bara Kommunistiska Partiet bryter mönstret.
Vi hade hoppats att vi skulle få majoritet i omröstningen till gagn för verkliga behov i vården. Men för många väljare hade lagt sin röst på kameleonter. Mp var gröna i valrörelsen men är blåa i det parlamentariska spelet.

Läs den reservation som Kommunistiska Partiet lämnade in.

Tillbaka till startsidan