RESERVATION § 37 2007-02-22
NYA VÅRDPLATSER INOM SÄRSKILT BOENDE

Kommunfullmäktigemajoritetens beslut att vägra ge socialnämnden tillräckliga medel för att skapa 15 nya vårdplatser (för att kunna ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter) tycker vi är upprörande.
Behovet av vårdplatser är akut och mycket större än de 15 korttidsplatser som  fullmäktigemötet debatterade i torsdags.
Ändå fälls yttrande i debatten som i det närmaste omyndigförklarar socialnämnden, som att nämnden ”måste vara kostnadseffektiv” RK (fp), ”minus är minus” HN (m), och inte minst Lysekilspartiets krav att socialnämndens begäran om 5,6 mkr helt skall avvisas och att man istället skall ”ta kostnaderna inom den egna ramen”.

Lika långt som Lysekilspartiet går visserligen inte den borgliga kartellen (KS-majoriteten) men beslutet att pruta bort 2,1 Milj kr kommer givetvis att drabba servicen, de vårdbehövande och personalen.
Om inte kommunfullmäktige är beredd att finansiera de nya platserna kommer det med nödvändighet att ske på bekostnad av Socialnämndens nuvarande verksamhet.
Detta borde vara glasklart, speciellt för politiker som sitter i Socialnämnden, så det måste vara något annat än brist på information som får miljöpartiets representant att gå emot (sitt eget) beslut i nämnden.
I och med denna piruett från mp som undertecknad trodde bara var möjlig i tecknade filmer, men som bevisligen också kan ske i politiken, blev det majoritet för KS nedprutade förslag.
 
Vårt förslag att Kommunfullmäktige skulle bevilja Socialnämnden de begärda 5,6 mkr samt att detta måste kopplas till krav på ytterligare medel från staten, möttes med sedvanlig pajkastning.
Men vi tycker det är stötande att samma dag som de stora bankerna redovisar 82 miljarder kr i vinst, sitter kommunpolitiker och prioriterar bort åtgärder för behövande för att det saknas pengar.
Uppfattningen att kommunalt folkvalda politiker skall tiga och lydigt verkställa försämringar har inget med respekt för väljarna och politisk helhetssyn att göra.
Det saknas inte pengar. Staten har ett överskott på 437 miljarder kr som Svensk Näringsliv och vd:n Urban Bäckström vill att regeringen skall använda till ytterligare skattesänkning för rika och höginkomsttagare.
En sådan ”lobbning” är helt OK för våra kritiker, men att lokala politiker skulle lyfta blicken och kräva offentliga medel till offentlig service tycks vara dom främmande.
Vi för vår del vägrar att fylla någon sort roll som politikens rondellhundar där omgivande verklighet tycks sakna betydelse.

Och som avslutning på vår reservation vill vi påpeka kartellen Lysekilspartiet/Miljöpartiets roll i det beslut som fullmäktigemötet tog.
Hade miljöpartiet stött Socialnämndens begäran hade detta förslag vunnit med 21 mot 20. Nu vann istället det nedprutade (2,1 mkr) förslaget med 23 mot 19.
Att liknande agerande rymmes i detta parti är inget bevis på att det är högt i taket, snarare att det är bottenlöst.                               
Vi reserverar oss mot kommunfullmäktigemajoritetens beslut.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet. 25/2 07

Läs också artikel i ämnet från Proletären nr 9-07

Tillbaka till startsidan