Nej till krig i Irak
Tal 15 februari 2003 av  Henrik Källén Ung vänster Lysekil

100 000 igår i Melbourne, 10 000 idag i Stockholm, 500 000 i London, hundratusentals i USA, protesterna mot Bush:s krigsplaner mot Irak växer världen över och vi skall vara stolta över att vara en del av dem här i Lysekil.

När USA-imperialismen med president Bush i spetsen för andra gången riktar sin fulla krigsmaskin mot det irakiska folket måste alla som strävar efter fred och rättvisa höja sina röster och gemensamt kämpa mot kriget.

Den sista supermakt ska slå ner ett land som levt under en stenhård diktators skräckvälde och genomlidit 3 krig på två decennier, sanktioner som totalt raserat samhället, administration och mördat 700 000 barn. Ett totalt sönderslaget samhälle ställs mot världens största vapenmakt, USA. Det kommer inte bli frågan om krig, utan en ensidig slakt.

USA lyckades tvinga fram FN-resolutionen 1441, så att aggressionskriget kan ske bakom floskler som "internationella samfundet" med mera. Det finns ingen som helst legitimitet i det angrepp som USA förbereder oavsett vad USA får FN att säga. Det finns ingen som helst rättvisa i detta oprovocerade imperialistiska krig.

Krigshetsarna påstår att vi fredsvänner som står här idag och protesterar mot det avskyvärda kriget stödjer den avskyvärde diktatorn Saddam Hussein. Det är propaganda på sandlådenivå ! De vi som står här idag stödjer är inte Saddam Hussein utan;

-de utpinade civila som redan offrats och dödats av sanktionerna,
- de 500 000 civila, inte stridande soldater som enligt FN väntas skadas fysiskt bara under krigsfasen,
-de 10 miljoner som enligt FN som kommer att hamna i omedelbar knipa vad gäller vatten, mat och hälsovård.
- det folk som kan tvingas utstå ett tredje krig på 2 decennier

Krigshetsarna säger att det är värt det priset, men vi måste stå upp idag och ge röst till de barn och civila som bomberna kommer att falla på. Deras röst som inte hörs, eftersom den kvävs av krigspropagandan.

Man har trots USA:s påstående om motsatsen inte lyckats bevisa att Irak har några massförstörelse-vapen, inga kärnvapen, inga länkar till Al-Qaida eller Bin Ladin. Utan några som helst bevis på sina anklagelser skall man alltså ändå attackera Irak. Det måste finnas någon annan orsak bakom alla fina ord om att bomba demokrati in i Irak, och det kan sammanfattas i ett ord; olja.
Irak besitter 11 procent av världens resurser av just olja. Precis som i Gulf-kriget handlar det kommande kriget om olja.  Den gamle oljedirektören Bush skall med de mäktiga oljebolagen i ryggen lägga bakom sig de kolossala oljefälten i klassisk imperialistiskt och amerikanskt manér. De amerikanska oljebolagen har redan börjat förhandla om oljefälten som kommer att stå fria efter ett ev. krig. Syftet med kriget framstår ännu klarare när det amerikanska utrikesdepartementet för någon vecka sedan helt öppet förklarade att högsta prioritet efter kriget är att säkerställa oljefälten! Inte att undsätta skadade och  sjuka kvinnor och barn som kommer att falla offer för kriget, inte något program för att tillgodose de grundläggande behoven av vatten, mat osv utan att säkerställa den amerikanska oljebolagens nya profitmöjligheter!

Det är viktigt att vi står här idag och protesterar mot krigsvansinnet, och ger de människor i Irak, de som kommer att få bomberna på sig, de som kommer att svälta, törsta och sörja röst, en röst som överröstar USA:s krigsmaskineri. För propagandan säger en sak ? vanliga människor nåt helt annat.

Inget blod för olja!
Inget krig i vårt namn!

Tillbaka till solidaritetsgruppen